ASPECT NOU PENTRU PERMISELE DE ȘEDERE ȘI AVIZELE DE ANGAJARE/DETAȘARE

Inspectoratul General pentru Imigrări informează cu privire la publicarea în Monitorul Oficial nr. 379 din 12.04.2021 a Hotărârii Guvernului nr.363/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 898/2011 privind stabilirea formei și conținutului permiselor de ședere, ale documentelor de călătorie, precum și ale altor documente care se eliberează străinilor.

Potrivit actului normativ, forma și conținutul permisului de ședere eliberat cetățenilor străini, cartea albastră a UE vor avea un nou format. De asemenea, actul normativ reglementează modelul permisului de ședere eliberat cetățenilor britanici beneficiari ai Acordului de retragere și membrilor acestora de familie care îi însoțesc sau care se alătură ulterior încheierii perioadei de tranziție.

Modificările au în vedere îmbunătățirea elementelor de securitate ale permiselor de ședere și introducerea unui aspect uniform pentru toate statele membre ale UE. Actul normativ a creat cadrul legal pentru aplicarea, la nivel național, a Regulamentului (UE) 2017/1954, dar și a unor prevederi ale Acordului privind Retragerea Regatului Unit al Marii Britanii  și Irlandei de Nord din UE.

Noul model de permis conține date biometrice și elemente de securitate care oferă garanţii suplimentare cetăţenilor, asigurându-se un grad de protecţie ridicat împotriva furtului de identitate, iar instituţiilor de drept public sau privat, certitudinea că persoana care prezintă documentul de identitate este titularul datelor de identificare înscrise pe acest document.

Ca urmare a modificărilor survenite, posesorii documentelor trebuie să cunoască faptul că nu sunt necesare demersuri de actualizare a permiselor de ședere, acestea continuă să fie valabile atâta timp cât dreptul de ședere este unul valid. Noile carduri vor fi oferite la prelungirea dreptului de ședere sau la expirarea celui anterior.

Totodată, hotârârea aprobată adaptează în mod corespunzător prevederile HG 898/20112011 privind stabilirea formei și conținutului permiselor de ședere, ale documentelor de călătorie, precum și ale altor documente care se eliberează străinilor, referitoare la  denumirea documentului emis angajatorului în scopul încadrării în muncă a străinilor, respectiv aviz de angajare și aviz de detașare.

***

Permisul de ședere este documentul emis de către Inspectoratul General pentru Imigrări cetățenilor străini și britanici beneficiari ai Acordului de retragere, precum și membrilor acestora de familie și atestă drept de ședere în țara noastră în funcție de scopul solicitat. De asemenea, avizul de angajare/detașare atestă dreptul unui angajator sau al unui beneficiar al prestării de servicii de a încadra sau primi la muncă un cetățean străin pe o anumită funcție vacantă.

 

                                          BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings