ANUNT PENTRU ACORDAREA DE FINANTARI NERAMBURSABILE

Nr.    23.199/07.09.2017

 

I ).   Autoritate contractanta: Primaria Municipiului Buzau, str. Unirii nr.  163, Buzau, judetul Buzau,         tel:         0238710562,          fax:        0238717950,          e-mail:         primbz_cabinet@buzau;florea.androne@primariabuzau.ro.

Anunt de participare  la  programul  pentru  acordarea finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati de interes local pentru anul 2017, sesiunea a ll-a

II ).    Se aduce la cunostinta publica ca persoanele fizice, persoanele juridice fara scop
patrimonial -asociatii ori fundatii (inclusiv cele de tineret) constituite conform legii – sau cultele religioase recunoscute conform legii care desfasoara activitati nonprofit care sa contribuie la realizarea unor actiuni sau programe de interes public local in interesul cetatenilor municipiului Buzau, au dreptul de a participa, in condi|iile Legii nr. 350/2005 si al Dispozitiei privind aprobarea ghidului solicitantului pentru finantarea nerambursabila din bugetul local al municipiului Buzau a proiectelor de interes local nr. 628/03.05.2017, la procedura pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila, a ll-a sesiune de selectie, 2017.

I ).   Programul anual rectificat de finantare a fost aprobat Hotararea nr.      51 din   28 martie 2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzau pentru aprobarea bugetului municipiului Buzau pe anul 2017 , a fost rectificat prin Hotararea nr.  212 din 27 iulie 2017 si a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a Vl-a nr.      166/06.09.2017.

Suma totala rectificata: 1.214.200 lei.

Pentru a ll-a sesiune de selectie se aloca sumele rectificate la care se adauga sumele

nealocate la prima sesiune de selectie, dupa cum urmeaza:

1).   Finantari nerambursabile a proiectelor de interes local propuse de persoane juridice

fara scop patrimonial – cluburi sportive si asocia|ii sportive pe ramura de sport:    90.000 lei;

2). Finantari nerambursabile a proiectelor propuse de cultele religioase recunoscute

conform legii:     775.000 lei;

3). Finantari nerambursabile a proiectelor de interes local propuse de persoane fizice

pentru activitati nonprofit de interes local:           15.700 lei;

4). Finantari nerambursabile a proiectelor de interes local propuse de persoane juridice

fara scop patrimonial- asociatii ori fundatii (altele decat cluburile sportive si asociate sportiv pe ramura de sport):       66.550 lei;

5). Finantari nerambursabile a proiectelor de interes local propuse de persoane juridice

fara scop patrimonial de tineret – asocial ori fundatii:    10.000 lei;

6). Finantari nerambursabile a proiectelor de interes local realizate in cooperare/asociere

cu persoane juridice:          256.950 lei.

IV). Perioada de depunere a proiectelor    14 septembrie 2017, ora 08.00 – 16 octombrie

2017, ora 16.30.

Propunerile de proiect se depun la Registratura,  Palatul Comunal, str.  Unirii nr.    163      Acest anunt de participare si documentatia pentru elaborarea §i prezentarea propunerii de proiect se afla si pe site-ul www.primariabuzau.ro/lnformatii utile/Anunturi §i la avizierul primariei.

V). Selectia si evaluarea in sistem competitiv a proiectelor se va face in conformitate cu

criteriile generale de evaluare prevazute in Legea nr.           350/2005  si cu criteriile specifice de evaluare elaborate de  Primaria Municipiului  Buzau aprobate prin  Dispozitia  Primarului  nr.628/2017.Data limita pentru depunerea propunerilor de proiecte: 16 octombrie, ora 16.30.

Selectia    si evaluarea in sistem competitiv se va realiza in perioada       23 octombrie 2017

ora 14.00   – 31 octombrie     2017, ora 16.30.

Atribuirea contractelor de finance se va face in ordinea punctajului total obtinut de catre

fiecare solicitant, in limita bugetului alocat in acest scop.

VI) Pentru a fi eligibile actiunile, programele/proiectele trebuie programate si

implementate in perioada: 13 noiembrie  2017  –  31 decembrie  2017. Actele sau deciziile

nelegale pot fi atacate pe cale administrative si/sau in justice. Actele sau deciziile care determina ori sunt rezultatul incalcarii prevederilor Legii nr. 350/2005 pot fi atacate in temeiul dispozitiilor art.  80-83, at.     85-91   si ale at.      93-96 din Ordonanta de urgent a Guvernului nr.        60/2001,aprobata cu modificari   §i completari prin Legea nr.     212/2002, cu modificarile   si completarile ulterioare.

VII). In vederea participarii la procedura de selectie, solicitantii sunt obligati sa prezinte la camera 23 din Palatul Comunal, str. Unirii nr.        163, telefon  0238 721   407, consilier Androne Florea    (Tel:   0760    261    757    /    E-mail:florea.androne@primariabuzau.ro), declaratia de impartialitate prevazuta in anexa la Legea nr. 350/2005 si in anexa B din ghid, de unde se poate procura gratuit §i documentatia pentru elaborarea §i prezentarea propunerii de proiect.

Primar,

Constantin Toma

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings