Monografia economico-militara a judeţului Buzău

In sedinta Consiliului Judetean din luna iunie, consilierii au adoptat o hotarare strategica, hotarare care dupa ce este dusa la indeplinire va capata statutul de „secret de serviciu”.  din Conform prevederilor art. 1 alin. (2) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1174/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind întocmirea şi actualizarea monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, monografia economico-militară a judeţului reprezintă documentul care cuprinde date şi informaţii referitoare la principalele elemente geografice şi de infrastructură, resursele materiale, energetice şi umane, precum şi alte date şi informaţii din cadrul unităţilor administrativ teritoriale necesare pentru susţinerea efortului de apărare, asigurarea ordinii publice şi securităţii naţionale, pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă şi de criză.

Proiectul monografiei cuprinde principalele date şi informaţii referitoare la:  istoria şi geografia judeţului, ca parte introductivă a monografiei;

 • structura demografică şi fondul de locuinţe;
 • reţeaua hidrografică;
 • sursele de apă potabilă şi industrială;
 • fondul forestier;
 • reţelele rutiere;
 • reţelele de cale ferată;
 • lucrări de artă;
 • reţele de comunicaţii;
 • reţele de energie electrică;
 • operatori economici;
 • spaţii de depozitare;
 • unităţi de cazare şi alimentaţie publică;
 • unităţi de asistenţă medicală;
 • conducte magistrale de transport;
 • mijloace de transport şi utilaje de construcţii;
 • instituţii de învăţământ;
 • edituri şi tipografii;
 • fondul de adăpostire şi sistemul forţelor de protecţie în situaţii de urgenţă.

În cadrul proiectului monografiei se ataşează hărţi ale judeţului, întocmite potrivit instrucţiunilor menţionate. Datele şi informaţiile necesare întocmirii monografiei au fost transmise la consiliul judeţean de unele instituţii publice, operatori economici şi alte persoane juridice de pe raza judeţului, conform solicitărilor transmise, potrivit prevederilor legale. Solicitarea şi centralizarea acestor informaţii, s-a realizat cu sprijinul Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale a Judeţului Buzău. Monografia economico-militară a judeţului se adoptă prin hotărâre a consiliului judeţean, o dată la 4 ani şi se actualizează anual prin acelaşi tip de act administrativ. La nivel naţional, datele cuprinse în monografiile judeţelor sunt centralizate şi gestionate de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale. După întocmirea proiectului monografiei şi adoptarea acestuia, consiliul judeţean va asigura multiplicarea pe suport de hârtie şi pe disc optic şi va pune la dispoziţia Centrului Militar Judeţean Buzău şi Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale câte un exemplar, ca document unitar, constituit din anexe şi hărţile detaşabile. Consultarea proiectului monografiei economico-militare a judeţului se face doar pe bază de autorizaţie de acces la documente clasificate, fiind document încadrat la nivelul „secret de serviciu”, potrivit adresei Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale a Judeţului Buzău.

Petre Titi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings