Vineri, 9 iunie, extraordinara la CJ

ROMANIA

CONSILIUL JUDEJEAN BUZAU

PRESEDINTE

DISPOZITIE    Nr. 349 privind convocarea Consiliului Judetean Buza in sedinta extraordinara

Presedintele Consiliului judetean Buzau,In temeiul art.94 alin.(2) si art.                   104, alin.       (1),  lit.     „f    din Legeanr.215/2001     privind    administratia   publica  locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

DIS P U N E:

Art.l.  Se  convoaca Consiliul judetean Buzau  in   sedinta extraordinara, VINERI, 09 IUNIE 2017 , ora 10.00.Sedinta va avea loc la  sediul Consiliului  judetean Buzau,B-dul N. Balcescu nr. 48, cu urmatoarea ordine de zi               :

PROIECTE DE HOTARARE privind:

1.Aprobarea proiectului „IMPACT RIMNICELU – Masuri integrate pentru imbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Rimnicelu, Judetul Buzau” in cadrul POCU    2014-2020, Axa prioritara   4    – Incluziunea sociala sicombaterea saraciei, Obiectivul specific 4.1.;

2.Aprobarea proiectului „Restaurarea, conservarea si modernizarea imobilului situat in municipiul Buzau, B-dul Nicolae Balcescu, nr. 40 in vederea infiintarii Centrului Muzeal I.C.Bratianu” in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara  5,    „Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a

patrimoniului Cultural” – forma actualizata.

Art.2.   Secretarul   Judetului   Buzau   va   aduce   la   cunostinta   publica prevederile prezentei dispozitii.

BUZAU, 07IUNIE 2017

 

PRESEDINTE,

 

PETRE-EMANOIL NEAGU

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings