VESTI BUNE PENTRU BUZOIENI! EXTINDEREA UPU NU VA FI AFECTATA DE CRESTEREA PRETURILOR

Astazi, consilierii judeteni, in unanimitate, au aprobat Proiectul de hotărâre pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliul Judeţean Buzău nr. 49/2022 privind aprobarea Proiectului Tehnic de execuție, a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia şi pentru actualizarea bugetului pentru proiectul „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”

Pe scurt, iata despre ce este vorba. Unitatea Administrativ – Teritorială Judeţul Buzău prin Consiliul Judeţean Buzău a aprobat, prin Hotărârea nr.49/2022, proiectul de investiții „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgente a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe, ce face obiectul contractului de finanţare nr. 4558/11.07.2019. Contractul de finanţare a fost semnat la faza Studiu de Fezabilitate (SF).
În cursul lunii ianuarie a fost predată forma finală a documentaţiei tehnico economică, documentaţie aprobată prin HCJ nr.49/2022.
După publicarea Ordonanţei de Guvern nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, a fost emis actul adiţional nr. 1/05.10.2021 prin care s-a completat contractul de lucrări cu formula de ajustare a preţului la materiale.
Documentaţia economică conţine formularele F3, astfel că se poate determina valoarea materialelor. Prin aplicarea formulei de ajustare din Actul Adiţional nr.1 a fost determinată valoarea aproximativă a ajustării prețului la materiale, respectiv 2.529.167,41 lei (fără TVA), din care 1.070.656,61 lei (fără TVA) reprezintă ajustarea materialelor aferente cheltuielilor eligibile iar 1.458.510,80 lei (fără TVA) reprezintă ajustarea materialelor aferente cheltuielilor neeligibile, valori care nu sunt prevăzute în bugetul proiectului şi pentru care trebuiesc identificate surse de finanţare.
Prin Ordinul 2050/2022 emis de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației, au fost aduse clarificări în sensul identificării surselor de finanţare pentru valorile rezultate în urma ajustării preţurilor la materialele aferente cheltuielilor eligibile.

Prin Instrucţiunea 193/23.03.2022, emisă de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației, se precizează etapele pe care trebuie să le parcurgă autoritatea contractrantă în vederea decontării sumelor rezultate în urma aplicării formulei de ajustare la materialele aferente cheltuielilor eligibile/neeligibile.
Ca urmare bugetul actual al proiectului este de 23.645.746,96 (fără TVA) din care:
– 5.745.377,34 lei (fără TVA) – valoare cheltuieli eligibile;
– 1.070.656,61 lei (fără TVA) -valoare ajustare prețuri materiale eligibile;
– 15.371.202,09 lei (fără TVA)- valoare cheltuieli neeligibile;
– 1.458.510,80 lei (fără TVA)- valoare ajustare prețuri materiale neeligibile.

Având în vedere cele de mai sus, se impune aprobarea sumelor rezultate în urma aplicării formulei de ajustare a preţului la materiale în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 15/30.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi în consecinţă proiectul de hotărâre iniţiat este fundamentat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings