…TOMA…LA 11.00

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU

– PRIMAR –

 

D I S P O Z I Ţ I E

privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău;

În temeiul art. 39, alin. (1), art. 68, alin. (1) şi art. 115, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E :

Art.1.-  Se  convoacă  Consiliul  Local  al  Municipiului  Buzău  în  şedinţă ordinară pentru joi, 27 iulie 2017, ora 11,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Unirii nr. 163, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău, precum şi a instituţiilor publice de învăţământ preuniversitar, pe anul 2017;

2.- proiectul de hotărâre privind aprobarea indemnizaţiei lunare de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la şedinţe;

3.-  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  participării  la  cursuri  de perfecţionare a consilierilor locali pentru perioada 2017 – 2020;

4.- proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat general domnului consilier local Constantin Florescu în vederea reprezentării Consiliului Local al municipiului Buzău în faţa instanţelor judecătoreşti;

5.- proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 123/2017 privind numirea provizorie a unui membru al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale ” Trans Bus ” S.A Buzău;

6.-  proiectul  de  hotărâre  pentru  aprobarea  structurii  organizatorice  şi funcţionale, numărului de personal şi statului de funcţii ale Societăţii Comerciale “Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

7.- proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

8.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea listei de investiţii anexa la bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv”S.R.L. Buzău;

9.- proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Colegiul Naţional B. P. Hasdeu în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului de interes public local “150 de ani de la înfiinţarea actualului Colegiu Naţional B. P. Hasdeu, şcoală reprezentativă a Buzăului”;

10.- proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului  Buzău  cu  Asociaţia  Bulevardul  Culturii  în  vederea  finanţării  şi realizării în comun a proiectului de interes public local Festivalul Internaţional de Teatru Independent de Comedie COMIC 7B, Ediţia a II-a, 17 – 23 septembrie 2017;

11.- proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Clubului Sportiv “Sport Club Municipal Gloria Buzău”;

12.- proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi rămasă vacantă pe perioada exploatării acesteia;

13.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate ș i a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Amenajare skate park din Parcul Tineretului, municipiul Buzău”;

14.- proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 259 din 21 decembrie 2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi  taxelor locale pentru anul fiscal 2017;

15.- proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului  Buzău  nr. 18  din 2008  pentru  stabilirea  şi  sancţionarea

contravenţiilor la normele privind administrarea şi gospodărirea domeniului public şi privat al municipiului Buzău, modificată şi completată prin Hotărârile Consiliului Local  nr. 327/2008, nr. 256/2009 şi nr. 54/2013;

16.- proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz ș i servitute cu titlu gratuit asupra unor terenuri proprietate publică a municipiului Buzău, în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău;

17.- proiectul de hotărâre pentru darea în folosinţa gratuită a Centrului de Transfuzie Sanguină Buzău a unui teren situat în municipiul Buzău, str. general Grigore Baştan, nr. 1;

18.-  proiectul  de  hotărâre  pentru  aprobarea  cumpărării  unor  terenuri proprietatea Societăţii  Comerciale ”Romcarbon” S.A. Buzău;

19.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Victoriei, nr. 78;

20.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a imobilului proprietate privată a municipiului Buzău, situat pe aleea Castanilor, nr. 3;

21.-  proiectul  de hotărâre  pentru  aprobarea  vânzării  către  Societatea Comercială CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Şeicaru nr. 38, cartier Orizont;

22.-  proiectul  de hotărâre  pentru  aprobarea  vânzării  către  Societatea Comercială CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Şeicaru nr. 40, cartier Orizont;

23.-  proiectul  de hotărâre  pentru  aprobarea  vânzării  către  Societatea Comercială CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Şeicaru nr. 46, cartier Orizont;

24.-  proiectul  de hotărâre  pentru  aprobarea  vânzării  către  Societatea Comercială CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Şeicaru nr. 48, cartier Orizont;

25.-  proiectul  de hotărâre  pentru  aprobarea  vânzării  către  Societatea Comercială CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Şeicaru nr. 54, cartier Orizont;

26.-  proiectul  de hotărâre  pentru  aprobarea  vânzării  către  Societatea Comercială CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Şeicaru nr. 56, cartier Orizont;

27.-  proiectul  de hotărâre  pentru  aprobarea  vânzării  către  Societatea Comercială CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 112, cartier Orizont;

28.-  proiectul  de hotărâre  pentru  aprobarea  vânzării  către  Societatea Comercială CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 114, cartier Orizont;

29.-  proiectul de hotărâre  pentru aprobarea  vânzării către  Societatea Comercială CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 116, cartier Orizont;

30.-  proiectul  de hotărâre  pentru  aprobarea  vânzării  către  Societatea Comercială CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 118, cartier Orizont;

31.-  proiectul  de hotărâre  pentru  aprobarea  vânzării  către  Societatea Comercială CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 120, cartier Orizont;

32.-  proiectul  de hotărâre  pentru  aprobarea  vânzării  către  Societatea Comercială CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 122, cartier Orizont;

33.-  proiectul  de hotărâre  pentru  aprobarea  vânzării  către  Societatea Comercială CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 124, cartier Orizont;

34.-  proiectul  de hotărâre  pentru  aprobarea  vânzării  către  Societatea Comercială CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 138, cartier Orizont;

35.-  proiectul  de hotărâre  pentru  aprobarea  vânzării  către  Societatea Comercială CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 150, cartier Orizont;

36.-  proiectul  de hotărâre  pentru  aprobarea  vânzării  către  Societatea Comercială CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 152, cartier Orizont;

37.-  proiectul  de hotărâre  pentru  aprobarea  vânzării  către  Societatea Comercială CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 162, cartier Orizont;

38.-  proiectul  de hotărâre  pentru  aprobarea  vânzării  către  Societatea Comercială CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 166, cartier Orizont;

39.-  proiectul  de hotărâre  pentru  aprobarea  vânzării  către  Societatea Comercială CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 170, cartier Orizont;

40.-  proiectul  de hotărâre  pentru  aprobarea  vânzării  către  Societatea Comercială CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 174, cartier Orizont;

41.-  proiectul  de hotărâre  pentru  aprobarea  vânzării  către  Societatea Comercială CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 178, cartier Orizont.

42.-  alte probleme ale activităţii curente.

Art.2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

P R I M A R,

Constantin Toma

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Radu Roxelana

 

 

Buzău, 20 iulie 2017
Nr. 835

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings