Timpul a expirat ! CONSILIUL JUDETEAN REDA DGASPC SPATIUL ADUS DE MOS CRACIUN SERVICIULUI DE PERMISE

În imobilul proprietate publică a Județului Buzău din municipiul Buzău, strada Simila nr. 19 a funcționat un complex de servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a cărui activitate a încetat conform Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 179/2020. Imobilul a rămas în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău care derulează într-un spațiu din acest imobil un proiect cu fonduri europene. Dând curs solicitărilor Instituției Prefectului – Județul Buzău pentru Serviciul Public Comunitar Regim permise de conducere și înmatriculări și Inspectoratului de Poliție Județean Buzău de a primi în folosință gratuită pentru activități specifice, spațiul rămas neutilizat din acest imobil, a fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 213/11.11.2021 prin care s-a stabilit destinația de „birouri” pentru suprafața construită solicitată.
Maine, consilierii judeteni vor dezbate proiectul de hotărâre pentru revocarea dreptului de folosință gratuită atribuit Inspectoratului de Poliție Județean Buzău prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 250/2021 pentru o suprafață construită din imobilul proprietate publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău, str. Simila nr. 19 Proiectul de hotărâre a fost inițiat ca urmare a depășirii termenului de 31 ianuarie 2022 de preluare a folosinței gratuite atribuite Inspectoratului de Poliție Județean Buzău prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 250/16.12.2021 coroborat cu menținerea ulterioară a intenției de trecere în proprietatea statului și administrarea Inspectoratului a întregului imobil sau numai a unei părți din acesta sau de dare în administrare. Încă de la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 213/11.11.2021, Inspectoratului de Poliție Județean Buzău a luat cunoștință de modalitatea de satisfacere a solicitării sale numai prin folosință gratuită motivat de: – implementarea, în acest imobil, de către Direcția Generală de Asistență Socială și protecția Copilului Buzău a unui proiect cu fonduri europene; – solicitarea Instituției Prefectului – Județul Buzău de asigurare a unui spațiu necesar activității Serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculări; – ineficiența legală și de fapt de a stabili un regim juridic diferențiat pentru mai mulți utilizatori ai unui imobil proprietate publică. În consecință propun revocarea dreptului de folosință gratuită atribuit Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, urmărind identificarea, după caz, a unei alte variante de spațiu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings