SUNTEM MAI PUTINI SI MAI BATRANI

Rezultatele provizorii ale Recensământului Populației și Locuințelor runda 2021 (RPL2021) arată o

populație rezidentă a județului BUZĂU de 404 mii persoane (404979 persoane), în scădere cu 46 mii

locuitori (46090 persoane) față de recensământul precedent (octombrie 2011). Majoritatea populației

rezidente este de sex feminin (208 mii, reprezentând 51,5%) și trăiește în mediul rural (249 mii,

reprezentând 61,6%).

Din punctul de vedere al mărimii populaţiei rezidente, judeţul BUZĂU se situează pe locul 20 în ierarhia

judeţelor.

F e n o m e n u l d e î m b ă t r â n i r e a p o p u l a ț i e i r e z i d e n t e a R o m â n i e i

Fenomenul de îmbătrânire s-a accentuat, vârsta medie a populației rezidente pentru județul BUZĂU

crescând la 44,4 ani (față de 42,7 ani la RPL2011). Față de vârsta medie pe țară, vârsta medie a județului

nostru este mai mare cu 2 ani). În ierarhizarea județelor după vârsta medie la RPL2021, județul BUZĂU se

plasează pe locul 36.

În cadrul Regiunii Sud-Est din care face parte și județul nostru, vârsta medie este de 43,3 ani, județul nostru

poziționându-se pe locul al 5-lea.

Indicele de îmbătrânire demografică (numărul persoanelor vârstnice de 65 ani şi peste care revine la 100

de persoane tinere, sub 15 ani) în județul BUZĂU este 152,4 persoane vârstnice la 100 persoane tinere, mai

mare cu 31,2 persoane decât media națională (121,2 persoane vârstnice la 100 persoane tinere).

Fenomenul de îmbătrânire demografică este relevat și prin prisma raportului de dependență demografică

care, pentru județul nostru are valoarea de 58,7 persoane tinere și vârstnice la 100 persoane adulte, mare

decât indicele de îmbătrânire demografică la nivel național de 55,5 persoane tinere și vârstnice la 100

persoane adulte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings