SEDINTA ORDINARA LA CJ

Prin Dispoziția nr.42/17.02.2021 Consiliul Județean Buzău este convocat în şedinţă ordinară în data de 25 februarie 2021, ora 1000.

Ordinea de zi a ședinței:

I. Depunerea jurământului de către domnul Manolache Valentin, consilier județean supleant declarat ales și validat prin încheiere a Tribunalului Buzău

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 26/17.02.2021 privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2020

Proiect de hotărâre nr. 27/17.02.2021 privind preluarea ca venit la bugetul Județului Buzău a excedentului înregistrat de Muzeul Județean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 28/17.02.2021 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli din fonduri externe nerambursabile ( sursa D) pe anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 29/17.02.2021 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare a beneficiarilor și a baremelor de dotare specifice pentru persoanele vârstnice și persoanele adulte cu handicap asistate în căminele pentru persoane vârstnice și în centrele de recuperare și reabilitare a persoanelor adulte cu handicap din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău pentru anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 30/17.02.2021 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a contribuției lunare a beneficiarilor și a baremelor de dotare specifice pentru persoanele adulte asistate în Centrul de asistență medico-socială Pogoanele din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău pentru anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 31/17.02.2021 privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior, de pe aliniamentele amplasate în zona drumurilor judeţene DJ 216 (km 0+000-7+900, DN 22-Lunca Măcrina), DJ 203H (km 10+000-25+500, Topliceni – Buda – Alexandru Odobescu) şi DJ 203P (km 0+000-2+800, Rubla – Râmnicelu)

Proiect de hotărâre nr. 32/17.02.2021 privind aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului „Împreună – Suport comunitar pentru persoanele adulte cu dizabilități” în cadrul programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor – Apelul nr. 4 – Dezvoltare locală”, Cod PN 4038 – formă actualizată

Proiect de hotărâre nr. 33/17.02.2021 pentru aprobarea formei revizuite a Documentațiilor tehnico-economice – faza S.F. și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a bugetului proiectului „Un pas spre comunitate” promovat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău prin Programul de Interes Național 2018

Proiect de hotărâre nr. 34/17.02.2021 pentru aprobarea modificării bugetului proiectului „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău”

Proiect de hotărâre nr. 35/17.02.2021 pentru aprobarea organizării evaluării anuale a managementului la Muzeul judeţean Buzău, Biblioteca judeţeană „Vasile Voiculescu” Buzău, Teatrul „George Ciprian” Buzău şi Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 36/17.02.2021 pentru completarea și modificarea capitolului III din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 186/2019 pentru modificarea și actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 37/17.02.2021 pentru aprobarea unor modificări privind numărul de personal şi nivelul unor posturi din statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 38/17.02.2021 pentru aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

III. RAPOARTE

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003, în anul 2020

Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor iulie – decembrie 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings