Ședință ordinara de CONSILIU JUDETEAN, maine, marti, 28.05.2024

Prin Dispoziția nr. 154/21.05.2024 Consiliul județean Buzău este convocat în sedință ordinară în data de 28.05.2019, ora  10:00

Ordinea de zi:

I.PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Proiect de hotărâre nr. 117/2024 privind aprobarea contului de execuție a exercițiului bugetar al Județului Buzău pe anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 118/2024 privind aprobarea utilizării în anul 2024 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2023 – formă actualizată 2

Proiect de hotărâre nr. 119/2024 pentru aprobarea rectificării a IV-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2024

Proiect de hotărâre nr. 120/2024 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 121/2024 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

Proiect de hotărâre nr. 122/2024 pentru stabilirea și aprobarea plății unor recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul Județului Buzău de persoane fizice

Proiect de hotărâre nr. 123/2024 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de organizator/coorganizator al unor evenimente culturale și respectiv acordarea unor premii pentru o competiție sportivă

Proiect de hotărâre nr. 124/2024 privind aprobarea declanșării procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean „Reabilitare DJ 203L între km. 29+400-50+000 Cozieni – Bozioru – Brăești, județul Buzău”

Proiect de hotărâre nr. 125/2024 pentru aprobarea unor măsuri privind drepturi ale persoanelor adulte cu handicap stabilite pe cale judecătorească

Proiect de hotărâre nr. 126/2024 pentru aprobarea Strategiei Județene de dezvoltare a serviciilor sociale 2022-2027 – formă revizuită 1

Proiect de hotărâre nr. 127/2024 privind aprobarea inițierii Planului de Dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități beneficiari de servicii ai Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Stîlpu – Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 128/2024 privind aprobarea inițierii pentru Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Rm. Sărat din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a Planului de Dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități beneficiari de servicii

Proiect de hotărâre nr. 129/2024 privind aprobarea inițierii pentru Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Râmnicu Sărat a Planului de Dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități beneficiari de servicii

Proiect de hotărâre nr. 130/2024 pentru stabilirea unor măsuri privind Căminul pentru persoane vârstnice Smeeni și Căminul pentru persoane vârstnice „Alecu Bagdad” Rm. Sărat din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 131/2024 pentru revocarea/validarea unui membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 132/2024 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședințele ordinară respectiv extraordinară din data de 30.05.2024

Proiect de hotărâre nr. 133/2024 pentru aprobarea unor măsuri privind funcționarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”

Proiect de hotărâre nr. 134/2024 privind aprobarea modificării Programului județean de transport pe grupa de trasee 03, atribuită operatorului de transport SC DAN SEPSI SRL, potrivit prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Judeţul Buzău nr. 5017/09.03.2023

II.

BULETIN INFORMATIV cuprinzând informații de interes public, conform Legii nr. 544/2001, pentru anul 2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings