SEDINTA CU BATAIE LUNGA…

Vineri, 28 aprilie 2017, ora 11,00, consilierii municipali sunt convocati intr-o şedinţă ordinara, sedinta cu bataie lunga care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, în Palatul Comunal, salaStan Săraru (sala24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.-proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului municipiului Buzău pe anul 2016;

2.-proiectul de hotărâreprivind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 193/2016 pentru aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2016;

3.-proiectul de hotărârepentru aprobarea organigramei,numărului de personal şi statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2017;

4.-proiectul de hotărâre pentru aprobarea organigramei,numărului de personal şi statului de funcţii din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Buzău;

5.-proiectul de hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2016 ale Societăţii Comerciale “Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

6.-proiectul de hotărâre privind aprobarea scrisorii de aşteptări pentru Societatea Comercială “Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

7.-proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome Municipale “RAM” Buzău;

8.-proiectul de hotărârepentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;

9.-proiectul de hotărâre privine eliberarea domnului Sava George din funcţia de membru al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale “Ecogen Energy” S.A. Buzău;

10.-proiectul de hotărâre privindeliberarea doamnei Preda Anişoara din consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale „Trans-Bus” S.A. Buzău;

11.-proiectul de hotărâre privind numirea provizorie a unui membru in consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale “Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;

12.-proiectul de hotărâreprivind modificarea tarifelor pentru serviciulpublic de salubrizare din municipiul Buzău;

13.-proiectul de hotărâreprivind modificarea preţului local de facturare a energiei termice livrate populaţiei din municipiul Buzău prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuinţelor şi al preparării apei calde menajere;

14.-proiectul de hotărâre privind aprobarea „Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Buzău 2016-2030”;

15.-proiectul de hotărâreprivind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-econimici ai obiectivului de investiţii  „Reabilitarea, modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Buzau”;

16.-proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivuluide investiţii publice„Modernizare Bd. Unirii –Tronson Centură Buzău –Nord -Bd. Mareşal Al. Averescu din municipiul Buzău”;

17.-proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice “Reabilitare străzi neasfaltate din municipiul Buzău, Judeţul Buzău”;

18.-proiectul de hotărârepentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare a vehiculelor/autovehiculelor/remorcilor care staţionează neregulamentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Buzău;

19.-proiectul de hotărâre pentru modificarea HotărâriiConsiliului Local al Municipiului Buzăunr. 206/2016 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de resedintă din municipiul Buzău;

20.-proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Localnr. 72/2008privind reglementarea activităţii de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum şi de dispecerat taxi în municipiul Buzău;

21.-proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii unui drum din municipiul Buzău;

22.-proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor străzi;

23.-proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului contractului de închiriere perfectat între Municipiul Buzău şi Societatea Comercială DIFCART S.A. Buzău;

24.-proiectul de hotărârepentru prelungirea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit,a Casei Judeţene de Pensii Buzău,asupra unor suprafeţe locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din incinta Ambulatoriului de Specialitate, situat în municipiul Buzău, b-dul Nicolae Titulescu nr.18;

25.-proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publicăcu strigare aunor spaţii situate în tribuna 1 din cadrul Complexului Sportiv Gloria Buzău, b-dul Mareşal Averescu nr. 5;

26.-proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publicăcu strigarea unor spaţii situate la parterul tribunei 2 din cadrul Complexului Sportiv Gloria Buzău, b-dul Mareşal Averescu nr. 5;

27.-proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Mărăşti nr. 8 bis;

28.-proiectul de hotărârepentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Muşetescu Vlad Iustin a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău,

strada Nicu I. Constantinescu nr. 172, cartier Orizont;

29.-proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului şi atribuirea denumirii drumului situat în municipiul Buzău între S.C. Integral S.A. şi cimitirul “Eroilor”;

30.-proiectul de hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a unui teren pentru lucrarea “Refacere trotuar pe str. Viitorului lângă blocul nr. 110”din municipiul Buzău;

  1. -alte probleme ale activităţii curente;

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings