SEDINTA CLM EXTRAORDINARA

 

DISPOZITIE

privind convocarea in şedinţă extraordinara aConsiliului Local al Municipiului Buzau

Primarul municipiului Buzau, judetul Buzau;

In temeiul art. 39, alin.  (2) si (3), art.  68, alin.  (1) si art.  115,  alin.  (1) lit. a) din Legea nr.

215/2001  a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

DISPUNE:

Art.1.-  Se convoaca Consiliul Local al Municipiului  Buzau In ~edinta extraordinara pentru VINERI,  14  IUNIE  2019,  ora  09.00,  sedinta  care  va  avea  loc in  sediul  Consiliului  Local  al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, strada Piata Daciei, nr. 1, in Palatul Comunal, etajul I, Sala Stan Sararu (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al  sedintei este urmatorul:

1.-  proiect  de  hotarare  nr.  182 din  data  de  06.06.2019  pentru  completarea  Hotararii Consiliului Local nr.  126 din 24.04.2019  pentru aprobarea solicitarii de trecere din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin U.M.0838 Buzau in domeniul public al municipiului Buzau şi administrarea Consiliului Local al Municipiului  Buzau a terenului tnscris in Cartea Funciara nr. 57402 a U.A.T. Buzau;

2.- proiect de hotarare nr.  183  din 06.06.2019  pentru aprobarea modificarii Anexei nr. 2a la Hotararea  Consiliului  Local  al  Municipiului  Buzau  nr.  103  din 24.04.2019  pentru  aprobarea bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul municipiului Buzau pe anul 2019;

3.-proiect  de hotarare nr.  184  din 07.06.2019  pentru aprobarea  transmiterii suprafetelor de fond forestier aferente Padurii Crang din proprietatea publica a statului si administrarea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva in proprietatea publica a Municipiului Buzau;

4.- proiect de hotarare nr. 185  din 07.06.2019   pentru revocarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Buzau nr.  158 din 30 mai 2019  privind reorganizarea Regiei Autonome Municipale “RAM”  Buzau  din “regie”  in  “societate  cu raspundere  limitata”  cu denumirea Compania  de Energie Termica S.R.L.  Buzau;

5.-proiect  de hotarare nr. 186 din 07.06.2019  pentrumodificarea Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare a municipiului Buzau,

Art.2.-   Secretarul  municipiului  Buzau   va  asigura  aducerea  la   cunostinta   publica  a prevederilor prezentei dispozitii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZAU

Constantin Toma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings