PROIECT RESTRICTII PE TRANSILVANIEI

– PRIMAR –

Nr. 256/CLM/2019

ANUNT  PUBLIC

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1)  si (2) din Legea nr.52/2003 privind   transparenţa   decizională   în   administraţia   publică,   încalitate de primar, aduc la  cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna august 2019 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

– proiect de hotarare pentru instituirea unor restrictii de circulatie pentru autovehicule cu masa maximă totală autorizată mai mare de 3,5 tone pe strada Transilvaniei (între strada Crinului şi strada Constitutiei) din municipiul Buzău .

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre   pe   site-ul   autorităţii   publice   locale,   la   adresa www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.

Propunerile,   sugestiile   sau   opiniile   cu   privire   la   proiectul   de hotărâre menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 08 august 2019, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings