Proiect arondare imobile Micro III si Constitutiei

In conformitate  cu dispozitiile  art.  7,  alin.   (1)   si  (2)  din  Legea nr. 52/2003 privind transparenta  decizionala  In  administratia  publica,  In  calitate  de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca pentru sedinta ordinara a Consiliului  Local al Municipiului  Buzau din  luna decembrie  2018 a fost  initiat urmatorul  proiect  de hotarare cu caracter normativ:

  • proiect de  hotarare  privind  arondarea   imobilelor  –   blocuri   de  locuinte colective  din cartiereleConstitutiei si Episcopiei,municipiul  Buzau,   pe strazi,  cat si atribuirea de numere administrative.

Persoanele fizice si juridice  interesate pot consulta proiectul de hotarare pe site-ul  autoritatii  publice  locale,  la adresa  www.primariabuzau.ro  si  la avizierul primariei.

Propunerile,   sugestiile   sau  opiniile  cu  privire  la  proiectul  de  hotarare

rnentionat mai sus pot fi depuse la sediul Prirnariei municipiului  Buzau,  la Ghiseul Unic,  pana  eel  tarziu  31  decembrie  2018,   la  responsabilul   pentru  relatia   cu societatea civila,  doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL  MUNICIPIULUI  BUZAU, Constantin Toma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings