PRIMARUL, CLM SI COMPANIA DE APA

ROMANIA JUDETUL   BUZAU MUNICIPIUL  BUZAU

– PRIMAR –

DISPOZITIE

privind  convocarea  in sedinta de indata  a Consiliului   Local al Municipiului  Buzau

Primarul municipiuluii   Buzau,   judetul  Buzau; in  temeiul  art. 39,   alin.   (4 ),  art. 68,   al in. (1) si  art.  115,   alin. (1) lit. a) din  Legea  nr.   215/2001   a  administratiei   publice   locale,   republicata,   cu modificarile  si completarile  ulterioare,

DISPUNE:

Art.1.-  Se convoaca  Consiliul  Local  al Municipiului  Buzau in sedinta de indata  pentru vineri,   23 februarie  2018,   ora 14,00,    sedinta  care va avea loc  in   sediul  Consiliului   Local  al  Municipiului   Buzau,   situat  in  municipiul Buzau,   Plata Unirii nr..1   In Palatul Comunal,   etaj1   sala Stan Sararu (sala 24).

Proiectul ordinii  de zi al sedintei este urrnatorul:

1.-     proiectul   de   hotarare   privind   luarea   unor   decizii   legate   de Adunarea     Generala     Ordinara     a    Actionarilor      Societatii     Comerciale«Compania   de Apa»   S.A.   Buzau,   din data de 27.02.2018,     ora  12.00.

Art.2.-      Secretarul    municipiului    Buzau   va   asigura    aducerea    la cunostinta  publica a prevederilor  prezentei dispozitii.

Buzau,   23 februarie  2018

Nr. 436

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings