Petrus Neagu, cinci ani la CoR

Marti, 25 octombrie, la sala Dimitrie Cantemir din Senatul Romaniei, s-a derulat Adunarea
Generala a Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania.
Principalele teme aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale UNCJR au fost: Inlocuirea
membrilor Consiliului Director al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania ce au
pierdut/schimbat mandatul electoral in urma alegerilor locale din iunie 2016; Desemnarea unui
membru si a unui supleant in cadrul Consiliului National de Integritate; Aprobarea executiei
bugetare si a bilantului contabil pe anul 2015; Prezentarea Raportului cenzorului; Aprobarea
bugetului UNCJR pe 2016, dar si prezentarea Raportului de activitate al Presedintelui UNCJR.
Presedintele Consiliului Judetean Buzau, Petre Emanuel Neagu a fost ales intr-o functie
importanta la nivel national si anumit pe o pozitie importanta la nivel international. Astfel, Petre
Emanuel Neagu a fost ales in functia de vicepresedinte al Uniunii Nationale a Consiliilor
Judetene din Romania si a fost nominalizat ca reprezentant al Romaniei in delegatia tarii
noastre la Comitetul European al Regiunilor. De pe aceasta pozitie va avea un mandat de cinci
ani.
Comitetul Regiunilor (CoR) este un organism consultativ al UE, format din reprezentan i ai celor 28 de state ț
membre, ale i la nivel local i regional. Prin intermediul CoR, ace tia î i pot exprima în mod direct opiniile cu ș ș ș ș
privire la legisla ia UE care are impact asupra regiunilor i ora elor. CoR le oferă regiunilor i ora elor ț ș ș ș ș
posibilitatea de a se implica oficial în procesul legislativ al UE, asigurându-se că punctele de vedere i nevoile ș
autorită ilor locale i regionale sunt respectate. Membrii provenind dintr-o ară formează ț ș ț delega ia na ionalăț ț
care reflectă echilibrul politic, geografic, regional i local al ării respective.ș ț
Fiecare membru poate decide să facă parte dintr-un grup politic în cadrul CoR. În prezent, există cinci grupuri
reflectând o serie de afilieri politice: Partidul Popular European (PPE), Partidul Sociali tilor Europeni (PSE), ș
Grupul Alian ei Liberalilor i Democra ilor pentru Europa (ALDE), ț ș ț Grupul Alian a Europeaț (AE) i ș Grupul
Conservatorilor i Reformi tilor Europeni (CRE)ș ș . Membrii au, de asemenea, posibilitatea de a alege să nu facă
parte dintr-un grup politic, dacă doresc acest lucru (neafilia i).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings