„PENTRU” LA UNISON IN PRIMA SEDINTA

Astăzi, a avut loc prima şedinţă ordinară a noului Consiliul Judeţean, sedinta care va intra in istorie. Si asta pentru ca, la vot, nimeni nus-a abtinut, nimeni nu a fost contra, toti au fost cu mainile sus la „pentru”. Asa ceva nu se v-a mai intampla pana la sfarsitul mandatului.

Unul dintre cele trei proiecte aflate pe ordinea de zi, a fost cel de constituire a comisiilor de specialitate, pe domenii de activitate ale CJ. Componenţa fiecărei comisii este din punct de vedere politic, conformă cu rezultatul alegerilor, majoritatea membrilor fiind de grupul PSD-ALDE. Astfel, structura comisiilor în care, consilierii îşi vor exercita mandatele în următorii patru ani, este următoarea:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului  – Mihai Cristescu, Cornel Diaconiță, Aurel Gubandru, Ion Bogdan, Ion Popescu, Caton Ion Mateeșescu, Georgian Calotă.

Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – Nicolae Voinea, Silviu Nicoară, Cornel Pitiș, Emilia Babiuc, Nicolae Mărăcine.

Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură – Marian Bîrlă, Ion Măntoiu, Eduard Rotaru, Claudiu Carpen, Adrian Iulian Ghiveciu.

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţămînt, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism – Karmencita Pricop, Paul Eugen Rînja, Adrian Gabriel Alexandrescu, Constantin Doru Muzgoci, Adrian Zoican, Ion Nicolae, Corina Holban

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – Gabriel Paul Baciu, Petre Burada, Mariana Eliza Panait, Viorel Mocanu, Ion Bogdan, Dorin Bădulescu, Raul Florescu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings