PARLAMENARI LA SUPERLATIV SI BAN LA BAN… TRAGE

    Despre parlamentarii buzoieni putem vorbi numai la superlativ, in sensul ca sunt cei mai, cei mai si cei mai… Da, sunt cei mai parlamentariibuzoieniinvizibili alesi in ceea ce priveste prezenta in teritoriu, sunt cei mai tari filozofi din judet, sunt cei mai destepti oameni din teritoriu, sunt super-cunoscatori in tot ceea ce misca, sunt cei mai bogati oameni, sunt cei mai nepasatori vizavi de cei care i-au ales, sunt cei mai harnici cand este vorba de interesele personale si de microgrup, sunt cei mai…si tot asa. Plecand de la aceste superlative, ne punem intrebarea fireasca: DE CE I-AM ALES ?

Mai mult, alesii nostri sunt cei mai vasnici sustinatori ai guvernului, iar guvernul nu poate sta cu mainile in san si le raspunde in consecinta. In proiectul privind rectificarea bugetara, guvernul dă mai mulţi bani Internelor, Externelor, Justiţiei şi deputaţilor, dar taie de la Muncă, Mediu, Transporturi, Agricultură şi Sănătate. Cum ar spune alegatorul de la sate, ban la ban trage si paduche la paduche.

Bugetele ministerelor Muncii, Dezvoltării, Mediului, Transporturilor, Economiei, Agriculturii, Sănătăţii, Societăţii Informaţionale şi Apărării vor fi tăiate la a doua rectificare din acest an, de alocări suplimentare urmând să beneficieze Afacerile Interne, Justiţia, Externe şi Camera Deputaţilor.

Cifrele de mai jos sunt prezentate în proiectul de rectificare.

Tăieri de bugete vor fi operate la:

– Ministerul Muncii (cu 520,4 milioane lei),
– Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (315,1 milioane lei, diminuare datorată execuţiei bugetare pe primele opt luni ale anului, în principal la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” (-280,0 milioane lei), titlul 55 „Alte transferuri” (-21 milioane lei) şi bunuri şi titlul 20 „Bunuri si Servicii” (-6 milioane lei))
– Ministerul Mediului (178,1 milioane lei, diminuare datorată execuţiei bugetare pe primele opt luni ale anului, în principal la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” (-200,0 milioane lei)),
– Ministerul Transporturilor (134,3 milioane lei, diminuare datorată execuţiei bugetare pe primele opt luni ale anului, în principal la titlul 55 „Alte transferuri” (-225,1 milioane lei). De asemenea, s-a avut în vedere asigurarea sumei de 190,0 milioane lei pentru pentru finanţarea în anul 2013 a proiectelor de investiţii la magistralele de metrou),
– Ministerul Economiei: (62,2 milioane lei, diminuare datorată execuţiei bugetare pe primele opt luni ale anului, în principal la titlul 55 „Alte transferuri” (-42,8 milioane lei) şi la titlul 71 „Active nefinanciare” (-7,3 milioane lei)),
– Ministerul Sănătăţii (54,5 milioane lei),
– Ministerul pentru Societatea Informaţională (50,8 milioane lei),
– Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (46,9 milioane lei, diminuare datorată execuţiei bugetare pe primele opt luni ale anului, în principal la titlul 20 „Bunuri şi servicii” (-11,8 milioane lei), titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” (-30,0 milioane lei) şi titlul 71 „Active nefinanciare” (-11,4 milioane lei)),
– Ministerul Finanţelor Publice (46,5 milioane lei), Ministerul Apărării Naţionale (33,5 milioane lei) şi tot Ministerul Finanţelor Publice, dal la “Acţiuni Generale” (451,6 milioane lei).

Iată celelalte tăieri şi alocări bugetare:

– Ministerul Afacerilor Interne va primi 104 milioane lei,
– Ministerul Justiţiei – 99,2 milioane lei,
– Ministerul Afacerilor Externe- 13 milioane lei,
– Camera Deputaţilor – 12 milioane lei,
– Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor – 23 milioane lei, fonduri necesare pentru asigurarea sumelor aferente „Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, cu impact direct asupra asigurării ţinerii sub control a bolilor animalelor cu transmitere la om”.

Veniturile bugetului de stat pe anul 2013 se diminuează, pe sold, cu 2.909,0 milioane lei şi se reflectă, în principal, pe următoarele categorii de venituri:
– impozitul pe profit: -64,8 milioane lei,
– impozit pe venit şi salarii: -205,9 milioane lei,
– taxa pe valoarea adăugată: -635,6 milioane lei, din care 270,6 milioane lei sume alocate unităţilor administrativ-teritoriale,
– accize: – 648,1 milioane lei,
– alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii: -124,0 milioane lei,
– impozit pe comerţul exterior şi tranzacţii internaţionale: -150,0 milioane lei,
– venituri nefiscale: -1.133,0 milioane lei.

Veniturile reprezentând taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi se majorează cu 92,4 milioane lei.

Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2013, se diminuează, pe sold, cu suma de 1.635,5 milioane lei. Influenţele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezintă astfel:

– Cheltuielile de personal cresc cu 167,2 milioane lei,
– cheltuielile cu bunuri şi servicii scad cu 40,8 milioane lei,
– cheltuielile cu dobânzile scad cu 457,1 milioane lei,
– cheltuielile cu subvenţiile se diminuează cu 100 milioane lei,
– transferurile între unităţi ale administraţiei publice se diminuează cu 219,0 milioane lei,
– alte transferuri se diminuează cu 515,5 milioane lei,
– cheltuielile cu asistenţa socială scad cu 309,8 milioane lei,
– fondurile de rezervă se majorează cu 216,8 milioane lei,
– cheltuielile de capital se diminuează cu 62,7 milioane lei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings