Părinţii, primii sponsori în activitatea sportivă a copiilor.

Programele şcolare vor include educaţia fizică şi practicarea sportului la toate nivelurile de învăţământ preuniversitar, prevede ora de sportStrategia în domeniul Sportului pentru perioada 2013 – 2030, pusă în dezbatere publică de Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS).

Prin această strategie, MTS urmăreşte îmbunătăţirea calităţii orei de educaţie fizică şi sport, mărirea numărului de ore de sport în gimnaziu şi liceu la cel puţin 3, introducerea a 30 de minute de mişcare şi coordonare în ciclul preşcolar, dar şi realizarea de competiţii la nivel şcolar.

Totodată, MTS are în vedere acordarea de recompense şcolare pentru activitatea sportivă extracurriculară (recomandări, burse de studiu, tabere şcolare, etc.) dar şi realizarea unui proiect naţional care să devină evaluare a activităţii sportive din şcoli şi universităţi.

Alte obiective ale strategiei sunt dotarea grădiniţelor cu materiale sportive didactice pentru educaţia copiilor, dotarea sălilor de sport deja existente cu materiale sportive, scăderea numărului de scutiţi medical de educaţie fizică şi sport în învăţământ prin accesarea programelor prin alternanţă, îmbunătăţirea cercetării în domeniul sportului, dotarea sălilor de sport a şcolilor cu echipamente electronice care creează reperele de timp, scor, spaţiu şi organizare Olimpiadei Sportului Şcolar.

Documentul pus în dezbatere publică de MTS mai prevede că bazele sportive didactice vor fi multifuncţionale şi vor fi puse la dispoziţia comunităţii locale, pentru a permite practicarea mai multor discipline sportive, iar activităţile sportive universitare vor fi organizate şi promovate în colaborare cu ministerul de resort, cu scopul de a acorda atenţie deosebită practicării sportului de către tineri, contribuind la dezvoltarea lor socială şi culturală.

“Vom încuraja practicarea sportului de către persoane cu dizabilităţi motorii, psihice, senzoriale şi mixte, urmărind deplina lor integrare socială. Să dezvolte Programul extins de proiecte şi activităţi sportive, cu scopul de a întări sănătatea cetăţenilor, indiferent de vârstă şi sex (educaţie prin sport)”, susţin reprezentanţii MTS.

Alte obiective ale strategiei se referă la refacerea legislaţiei în domeniul sportului, prin elaborarea Codului Sportiv, la realizarea Registrului bazelor sportive din România, dar şi al Registrului Naţional de Monitorizare a potenţialului biomotric al populaţiei şcolare.

“Părinţii joacă un rol important în formarea comportamentului copiilor, viitori performeri, în viaţă şi în sport. Noi şi părinţii vom încuraja să se respecte următoarele linii directoare: toţi copiii participă în sport pentru distracţie şi dezvoltarea lor sănătoasă, încurajăm participarea, fără a-i forţa niciodată. Părinţii sunt primii sponsori în activitatea sportivă a copiilor. Ne focalizăm mai mult pe efortul lor, decât pe a câştiga sau a pierde. Vom accepta că sportul are o curbă de învăţare şi vom permite copiilor să înveţe din propriile greşeli. Vom sprijini şi vom încuraja educaţia în şcoală a copiilor. Vom educa spiritul de fair-play, vom lupta împotriva violenţei, a folosirii drogurilor şi a tuturor tentaţiilor societăţii moderne”, se mai arată în Strategia Naţională pentru Tineret 2014-2030.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings