PAREREA TA…CONTEAZA

ANUNT PUBLIC

‘In conformitate cu dispozitiile art. 7, alin. (1) si (2) din Legea nr.  52/2003 privind transparenta decizionala In adrninistratia publica, In calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca pentru sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau din luna martie 2018 am initiat urrnatorul proiect de hotarare cu caracter normativ:

  • proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind activitatile de taiere, transport si valorificare a lemnului rezultat din spatiile verzi si alte terenuri din afara fondului forestier national situate pe terenuri proprietate publica sau privata a Municipiului Buzau, In intravilanul acestuia.

Persoanele fizice si juridice interesate pot consulta proiectul de hotarare la avizierul principal al Prirnariei municipiului Buzau si pe site-ul autoritatii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro.

Propunerile, sugestiile  sau  opiniile  cu  privire  la  proiectul  de  hotarare

susrnentionat pot fi depuse la sediul Prirnariei municipiului Buzau, la Ghiseul Unic, pana cel tarziu 21  martie 2018 inclusiv,  la responsabilul pentru relatia cu societatea civila,  doamna Jipa Petronela.

\

 

PRIMARUL  MUNICIPIULUI  BUZAU,

Constantin Toma

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings