(P) 05.06

Valeriu Bîtu a fost primarul comunei Calvini timp de 12 ani, evidențiindu-se prin performanțele sale în gestionarea bugetului, furnizarea serviciilor publice și consolidarea relațiilor intercomunitare. După o pauză de 8 ani, vreme în care s-a dedicat propriei afaceri, a revenit în funcția de primar în 2020, iar acum are susținerea totală a Partidului Social Democrat pentru încă un mandat.

“Voi continua să gestionez cu responsabilitate bugetul local, să atrag finanțări pentru dezvoltarea infrastructurii locale și să promovez unitatea și colaborarea între locuitorii noștri. Rămâneți alături de mine în această călătorie, pentru că doar împreună putem construi un viitor mai bun.”

În comuna Calvini, primarul Valeriu Bîtu este cunoscut drept un gospodar desăvârșit și un lider respectat. Cu o determinare neobosită și cu ajutorul unor surse de finanțare variate, el a reușit să modernizeze infrastructura locală într-un mod impresionant. S-a implicat activ în programele sociale și de educație, protejarea mediului, dezvoltarea culturii și s-a remarcat ca un primar vizionar și un administrator eficient, căruia îi pasă profund de bunăstarea și dezvoltarea comunității sale.

Proiecte în curs de realizare

– Asigurarea de sisteme TIC în U.A.T. Comuna Calvini

  – Valoare proiect: 2.048.957,21 lei

– Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată

  – Valoare proiect: 1.696.081.564 lei

– Construire pod în satul Olari, comuna Calvini

  – Valoare proiect: 17.491.224,82 lei

– Înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în comuna Calvini

  – Valoare proiect: 4.558.786,52 lei

– Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe pentru comuna Calvini

  – Valoare proiect: 1.167.746,86 lei

– Dezvoltarea unui serviciu de educație timpurie complementar în comuna Calvini

  – Valoare proiect: 1.472.416,76 lei

– Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) pentru unitățile de învățământ preuniversitar

  – Valoare proiect: 66.406.186 lei

– Reabilitare și modernizare sediu primărie

  – Valoare proiect: 11.516.377,34 lei

– Înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

  – Valoare proiect: 267.439,20 lei

– Înființare școală verde în comuna Calvini, prin demolarea corpurilor vechi C3 și C4 și construirea unui corp de clădire nou

  – Valoare proiect: 12.146.656,93 lei

– Noi capacități de producție a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum la nivelul UAT Comuna Calvini

  – Valoare proiect: 668.968,06 lei

– Reactualizare plan urbanistic general

  – Valoare proiect: 132.000 lei

– Reparații și amenajări parc comuna Calvini

  – Valoare proiect: 250.000 lei

– Reparații grup sanitar primărie

  – Valoare proiect: 40.000 lei

– Amenajare parc Bâscenii de Sus

  – Valoare proiect: 100.000 lei

– Construire parc auto Bâscenii de Sus

  – Valoare proiect: 30.000 lei

– Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe drumuri de pe raza comunei Calvini

  – Valoare proiect: 110.000.000 lei

– Amenajare trotuare și rigole pluviale

  – Valoare proiect: 570.800 lei

 Comandat de: Partidul Social Democrat Buzău

– Realizat de: SC A&T PRESTIGE PRIM MEDIA SRL

– Codul atribuit de AEP: 21240002

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings