(P) 06.06

Încă din anul 2004, Neculai Stoica și-a dedicat cariera administrației publice, ca Viceprimar și apoi Primar al comunei Glodeanu Sărat. Un manager cu experiență în rezolvarea sarcinilor și eficientizarea activității instituției pe care o conduce, este cea mai bună alegere pentru a continua dezvoltarea comunei Glodeanu Sărat într-o direcție optimă pentru toți locuitorii săi.

Continuăm împreună să ducem comuna Glodeanu Sărat în cea mai bună direcție. Vă mulțumesc, dragi concetățeni, pentru încrederea acordată și vă promit că voi continua să implementez cele mai eficiente proiecte în toate domeniile noastre de interes.

Cariera sa de primar este marcată de reușite și proiecte absolut necesare comunei, implementate cu succes, precum: modernizarea și dotarea instituțiilor de învățământ, de cultură și sănătate din comună, introducerea unei rețele de WI-FI gratuit, investiții în bazele sportive, asigurarea transportului elevilor și reabilitarea energetică a instituțiilor de interes public.

Proiectele viitoare aduc investiții importante în domeniul infrastructurii rutiere, introducerii rețelei de gaze, rețelei de canalizare, construcției de centre pentru copii și vârstnici și a unei piețe de legume în comuna pe care o gospodărește.

Proiecte realizate în perioada 2020 – 2024:

 • Dotarea unităților de învățământ cu table interactive, computere, videoproiectoare, laptopuri și tablete pentru elevi, cu internet gratuit timp de 24 de luni (fonduri europene nerambursabile), valoarea proiectului: 882.398,77 lei

 • Construire sală de sport în satul Pitulicea, comuna Glodeanu Sărat (fonduri nerambursabile), valoarea proiectului: 2.235.464,17 lei

 • Construire cămin cultural în satul Căldărușeanca, comuna Glodeanu Sărat (fonduri nerambursabile), valoarea proiectului: 2.497.585,09 lei

 • Construire teren multisport în Glodeanu Sărat cu o suprafață de joc de 800 mp și nocturnă (buget local), valoarea proiectului: 520.000 lei

 • Construire capelă în satul Glodeanu Sărat (buget local), valoarea proiectului: 507.000 lei

 • Construire capelă în satul Ileana, comuna Glodeanu Sărat (buget local), valoarea proiectului: 507.000 lei

 • Achiziționare utilaj mobil pentru stingerea incendiilor (fonduri europene nerambursabile), valoarea proiectului: 186.709,98 lei

Continuăm să lucrăm împreună pentru a dezvolta comuna Glodeanu Sărat în cea mai bună direcție. Vă mulțumesc pentru încrederea acordată și vă asigur că vom continua să implementăm investițiile necesare dezvoltării noastre!

Proiecte în curs de realizare în perioada 2024 – 2028:

 • Asfaltare drumuri de interes local în comuna Glodeanu Sărat – proiect finanțat în cadrul PNDR, DR 28, valoarea: 6.223.902 lei

 • Modernizare (asfaltare) drumuri locale în comuna Glodeanu Sărat – proiect depus în cadrul Programului „Anghel Saligny”, valoarea: 15.077.710,71 lei

 • Construire piață de legume în comuna Glodeanu Sărat, satul Pitulicea – proiect finanțat prin CNI, valoarea accesată: 4.833.364,60 lei

 • Înființare sistem de canalizare în comuna Glodeanu Sărat – proiect finanțat prin Programul „Anghel Saligny”, valoarea accesată: 28.627.352,86 lei

 • Înființare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în comuna Glodeanu Sărat – proiect depus în cadrul Programului „Anghel Saligny”, valoarea: 53.535.617,74 lei

 • Reabilitare energetică a Primăriei comunei Glodeanu Sărat – proiect finanțat în cadrul PNRR, valoarea accesată: 877.998,99 lei

 • Reabilitare energetică a Grădiniței din satul Glodeanu Sărat – proiect finanțat în cadrul PNRR, valoarea accesată: 1.189.879,60 lei

 

– Comandat de: Partidul Social Democrat Buzău
– Realizat de: (SC A&T PRESTIGE PRIM MEDIA SRL
– Codul atribuit de AEP: 21240002

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings