(P) 03.06

Gică Geangoș, aflat la primul mandat de primar al comunei Bălăceanu, este un om dedicat comunității și un lider recunoscut pentru eforturile sale în promovarea dezvoltării locale și îmbunătățirea calității vieții în Bălăceanu. Cu PSD și echipa mea alături, vom continua să modernizăm și să dezvoltăm Bălăceanu, pentru ca fiecare locuitor să aibă parte de un viitor mai bun și mai prosper. A coordonat cu succes o serie de proiecte importante, cum ar fi modernizarea infrastructurii rutiere și extinderea rețelei de iluminat public. De asemenea, a pus în aplicare inițiative pentru îmbunătățirea facilităților educaționale  și  culturale,  precum  dotarea  unităților de învățământ cu mobilier și echipamente digitale moderne.Prin candidatura sa pentru al doilea mandat, Gică Geangos își propune  să  continue  eforturile  de consolidare a echipei și de întărire a parteneriatelor locale, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă și prosperitatea pe termen lung a comunei Bălăceanu.

PROIECTE ÎN CURS DE REALIZARE

Modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Bălăceanu, Anghel Saligny

Valoare proiect: 7.015.249,46 lei

Dotarea terenului de sport din comuna Bălăceanu, județul Buzău cu un container (vestiar) și 20 bănci din beton, AFIR

Valoare proiect:  85.354,12 lei

Dotarea  cu  mobilier,  materiale  didactice  și  echipamente  digitale  a  unităților  de  învățământ  din comuna Bălăceanu, PNRR

Valoare proiect: 786.709,19 lei

Finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale

Actualizarea Planului Urbanistic General al comunei

Reabilitare clădire dispensar uman

PROIECTE PROPUSE 2024 – 2028

  ÎNFIINȚAREA REȚELEI DE CANALIZARE A APELOR MENAJERE, A STAȚIEI DE EPURARE

  ÎNFIINȚARE REȚELEI DE GAZE NATURALE

  FINALIZARE ASFALTARE DRUMURI COMUNALE APROXIMATIV 1KM

  ÎNFIINȚARE PARC PANOURI FOTOVOLTAICE

  MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE

  INSTALARE BANCOMAT A.T.M. ÎN COMUNĂ

  ACHIZIȚIONAREA UNEI AUTOUTILITARE PENTRU LUCRĂRI PE DOMENIUL PUBLIC

  ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU SERVICIUL DE SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI A UNUI REZERVOR STOCARE MOTORINĂ

  REALIZARE ALEI PIETONALE ȘI TROTUARE

  ACHIZIȚIONAREA UNUI APARAT UNDE SE RECICLEAZĂ PRIN SISTEMUL S.G.R

  AMENAJAREA UNEI PIEȚE AGROALIMENTARE

  ÎNFIINȚAREA UNUI DEPOZIT DE COLECTARE, SORTARE ȘI PRELUCRARE PRODUSE AGROALIMENTARE, CU FINANȚARE DIN FONDURI EUROPENE

 

Comandat de: Partidul Social Democrat Buzău

-Realizat de: SC A&T PRESTIGE PRIM MIA SRL

-Codul atribuit de AEP: 21240002

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings