Municipalitatea ne invita la dezbateri

ROMANIA JUDETUL  BUZAU

MUNICIPIUL   BUZAU

e-mail:cabinet.primar@primariabuzau.ro  www.primariabuzau.ro
Fax: +40 238/717 .950

ANUNT

In temeiul  art.  39 al Legii finantelor publice locale nr.  27312006,  cu modificarile   $i completarile  ulterioare  ,   Primaria  Municipiului  Buzau supune dezbaterii  publice  proiectul bugetului local, Sinteza sectiunilor  de functionare  si dezvoltare   precum  si lista obiectivelor  de investitii   pe anul 2018.

Propunerile,   sugestiile  si opiniile  referitoare  la proiectul  supus  dezbaterii  publice pot fi transmise  Tn  scris pe adresa   Prirnariei   Municipiului   Buzau,   Plata   Daciei  nr.   1,     pe fax la numarul 0238.717.950    sau la adresa de e-mail  :cabinet.primar@primariabuzau.ro pana   la  data de 02.02.2018. Proiectul   poate fi consultat  de catre  cei interesati   la  sediul   Primariei  Municipiului Buzau,   Plata Daciei nr. 1   si pe pagina   de web :www.primariabuzau.ro.

PRIMARUL  MUNICIPIULUI BUZAU

Constantin  Toma

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings