LANSARE OFICIALA

 

Seminarul de lansare oficiala a proiectului “Consolidare, restaurare si dotare Biblioteca Judeteana “Vasile Voiculescu” Buzau”

Unitatea Administrativ  –  Teritoriala  Judetul Buzau, in calitate de beneficiar  al finantarii pentru   proiectul  “Consolidare,  restaurare  si   dotare  Biblioteca  Judeteana “Vasile  Voiculescu” Buzau”, va invita  sa  participati   la seminarul de  lansare   oficiala   a proiectului,  care  va avea loc  in data  de 11 septembrie 2018, ora 11.00, Sala  Dimitrie Filipescu a Consiliului Judetean Buzau.

Proiectul  este finantat prin Programul  Operational  Regional  2014-2020,  Axa  prioritara  5 – lmbunatatirea   mediului   urban   si   conservarea,    protectia  si   valorificarea   durabila   a  patrimoniului cultural,    Prioritatea   de    lnvestltii   5.1  –   Conservarea,   protejarea,   promovarea    si    dezvoltarea patrimoniului   natural  si cultural.

Obiectivul    general  al     proiectului   ii   constituie    impulsionarea     dezvoltarii    locale    prin conservarea,    protejarea    si     valorificarea   patrimoniului     cultural     si    a     identitatii    culturale, corespunzator   obiectivului    specific     al   Priorltatii    de  investltll    5.1   –  Conservarea,    protejarea, promovarea si dezvoltarea   patrimoniului   natural  si  cultural  din cadrul  POR 2014-2020.

Obiectivul   specific  al  proiectului  ii  constituie  consolidarea,  restaurarea   si   dotarea  intr-o perioada    de   47  de  luni  a   obiectivului    de  patrimoniu    national   Biblioteca   Judeteana   “Vasile Voiculescu”    Buzau”,   cladire  transformata    intr-un   spatiu    expozitional   cu   valente   istorice   si arhitecturale  autentice.

Cu stima,

Presedintele  Consiliului Judetean Buzau,

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings