JOI, ULTIMA SEDINTA ORDINARA DIN 2019

Prin Dispoziția nr. 387 din 11.12.2019 Consiliul județean Buzău este convocat în sedință ordinară în data de 19.12.2019, ora  10:00

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară în data de 19.12.2019:

 1. Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul IV 2019 pe cele două secţiuni

2. Rectificarea a VIII-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2019

3. Rectificarea a II a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău

4. Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău

5. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău

6. Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău

7. Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă

8. Rectificarea a V-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău

9. Aprobarea formei actualizate II a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2019

10. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 216/2018 privind aprobarea promovării proiectului „Modernizare DJ 203H, km. 16+000 – 25+500, Buda – Alexandru Odobescu – Limită judeţ Vrancea, Judeţul Buzău” şi a acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău şi UAT Comuna Buda pentru realizarea acestuia – formă actualizată

11. Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a unor construcții – anexe la imobilul proprietate publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău, strada Stadionului, nr. 7 și aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență Buzău

12. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 217/2018 privind trecerea din domeniul public al Județului Buzău în domeniul privat al Județului Buzău a unor corpuri de clădire situate în municipiul Buzău, strada Bistriței nr. 45

13. Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul județean pentru anul 2020

14. Aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” la care județul Buzău este membru asociat

15. Aprobarea Procedurii și modalităților de aducere la cunoștință publică a proiectelor de acte normative, a hotărârilor și dispozițiilor cu caracter normativ și a măsurilor de interes județean, respectiv pentru aprobarea Procedurii de organizare și publicare a Monitorului Oficial al Județului Buzău, în format electronic

16. Aprobarea unor modificări în statul de funcţii aprobat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău

17. Aprobarea formei actualizate a statului de funcții al Teatrului „George Ciprian” Buzău

18. Completarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 215/2019 pentru aprobarea de premii speciale elevilor din Județul Buzău care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare naționale și internaționale, precum și profesorilor coordonatori în anul școlar 2018-2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings