JOI, SEDINTA ORDINARA LA CONSILIUL JUDETEAN

Prin Dispoziția Președintelui nr. 233 din 16.09.2021 Consiliul Județean Buzău este convocat în şedinţă ordinară în data de 23 septembrie 2021, ora 10:00.

Ordinea de zi a ședinței:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Proiect de hotărâre nr. 171/16.09.2021 privind majorarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată destinate finanțării cheltuielilor cu drumurile județene pe anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 172/16.09.2021 pentru aprobarea rectificării a V-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 173/16.09.2021 pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la Muzeul Județean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 174/16.09.2021 pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 175/16.09.2021 pentru rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 176/16.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare DJ 204C, km 60+000-84+500, Lim. Județ Vrancea – Bisoca – Sărulești – Vintilă Vodă, județul Buzău” cuprins în Programul Naţional de Dezvoltare Locală – forma actualizată

Proiect de hotărâre nr. 177/16.09.2021 privind aprobarea promovării proiectului „Eficientizarea energetică a clădirii administrative C3 din incinta imobilului situat în municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu nr.48”, în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, coordonat de Administrația Fondului pentru Mediu, aprobarea documentației tehnico-economici faza DALI – formă revizuită, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a bugetului proiectului

Proiect de hotărâre nr. 178/16.09.2021 pentru aprobarea dării în folosință gratuită Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Neron Lupașcu” Buzău a unor mijloace fixe

Proiect de hotărâre nr. 179/16.09.2021 privind aprobarea participării în anul 2021 a Muzeului Județean Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

Proiect de hotărâre nr. 180/16.09.2021 pentru aprobarea modificării tarifelor de călătorie de bilete și abonamente pe traseele pe care efectuează transport rutier public județean de persoane prin curse regulate operatorul de transport SC VOICILĂ MAGAZIN MIXT SNC

Proiect de hotărâre nr. 181/16.09.2021 pentru aprobarea încetării Centrului rezidențial pentru recuperarea și reabilitarea copilului cu tulburări de comportament nr. 5 Beceni din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 182/16.09.2021 pentru aprobarea unor modificări în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 183/16.09.2021 pentru aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 184/16.09.2021 pentru aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 185/16.09.2021  pentru aprobarea modificării numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii la Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 186/16.09.2021 pentru aprobarea modificării nivelului unui post în statul de funcţii al Teatrului „George Ciprian” Buzău

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings