Izgonirea lui Adam

Postul Sfintelor Paşti se referă la greşealui lui Adam, căci la sfârşitul său primeşte îndreptarea de la Hristos.18 martie

De ce a fost izgonit pe Adam? Simplu, sunt trei motive: nu a ascultat, nu a postit, nu şi-a însuşit vina (mândrie, orgoliu).

Neasculatrea şi postul se referă la porunca dată lui de Dumnezeu când i-a zis că poate mânca din toţi pomii raiului, iar din pomul cunoştinţei binelui şi al răului să nu mănânci (Facere 2, 17) ca să nu moară. Pomii raiului sunt metaforici, iar raiul reprezintă libertatea vieţii, poţi face orice, dar să îţi aduci aminte şi de cumpătare, de postul rânduit omului, de Dumnezeu şi poruncile Lui. Mântuitorul ne învaţă să ne înfrânăm, să poftim şi să luptăm pentru a birui păcatul ca mod de existenţă egoistă şi arogantă, la fel cum El a respins cele trei ispitiri ale diavolului: lăcomia, pofta de stăpânire şi mândria.

Dumnezeu îl strigă pe Adam şi el se ascunde conştientizând goliciunea, ruşinea, iar când a fost întrebat dacă a mâncat din pomul care Ţi-am poruncit să nu mănânci, s-a sustras de la partea lui de vină spunând femeia care mi-ai dat-o să fie cu mine, aceea mi-a dat din pom (Facere 3, 12). De atunci şi până astăzi omul păcătos are tendinţa de a se scuza şi a arunca vina în curtea vecinului, iar din acest motiv se îndepărtează de mântuire. Vindecarea se face prin pocăinţă. Sfinţii Părinţii spun că răstignirea Mântuitorului din ceasul al şaselea coincide cu timpul în care Adam a păcătuit în Rai, pentru ca acesta să fie ridicat din păcatele neascultării, lăcomiei, nepocăinţei.

Toţi suntem fii lui Adam şi precum el când a văzut roadă frumosă şi bună la gust, nu a putut să se abţină, aşa şi noi suntem adeseori ademeniţi spre greşeală. Mîntuitorul ne arată că e bună iertarea şi aşa cum iertăm pe aproapele nostru, aşa şi Dumnezeu ne iartă pe noi (Matei 6, 14-15).

Sf. Arh. Mihail este cel ce îl escortează în afara Raiului. Sf. Părinţi atribuie Duminica Izgonirii lui Adam din Rai la începutul Postului Mare, momentului de plângere pentru păcatele noastre, ca la Sfintele Paşti să ne lepădăm de Adam cel vechi, întru Adam cel nou, luminat şi curăţit prin jertfa lui Hristos.

Privacy Policy Settings