INVESTITII PENTRU COPII SI NEPOTI

Ariile protejate de la Siriu si Penteleu vor beneficia de noi investitii de aproape 5,5 milioane de lei, fondurile urmând să fie alocate penteleupentru realizarea infrastructurii de vizitare, monitorizarea unei specii de urs de interes comunitar si pentru stimularea interesului vizitatorilor pentru conservarea biodiversitătii în sit.

 

”Mă bucur că proiectul care vizează ariile protejate de la Siriu si Penteleu va continua până în octombrie 2015. Avem zone deosebit de frumoase în Buzău si este important ca acestea să beneficieze de protectie, pentru ca si copiii si nepotii nostri să se poată bucura de ele”, a declarat presedintele Consiliului Judetean Buzău, Marian Cristinel Bîgiu.

 

Cele două arii protejate au beneficiat deja de investitii totale de aproximativ două milioane de lei, banii fiind utilizati pentru realizarea documentelor necesare unui management eficient al acestora, precum si pentru informarea si constientizarea populatiei locale din comunele Chiojdu, Siriu si Gura Teghii cu privire la importanta conservării biodiversivitătii.

 

Investitiile în siturile Siriu si Penteleu au fost realizate cu fonduri europene, prin Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013, contributia Consiliului Judetean fiind de sub 100.000 de lei pentru ambele proiecte.

 

”Noile proiecte destinate zonelor Siriu si Penteleu vin să continue lucrările începute. Este foarte bine că sumele care vor fi alocate sunt aproape triple fată de vechile investitii. În urma implementării acestor proiecte vom putea să protejăm aceste arii. Din păcate sunt foarte multe exemple de zone de o frumusete deosebită care au fost distruse în urma exploatării. În acelasi timp, îmi doresc ca atât Siriu, cât si Penteleu să devină puncte de reper pentru turisti, dar activitatea turistică să fie făcută sustenabil, în spiritul protejării naturii”, a spus Cristi Bîgiu.

 

Proiectele Siriu si Penteleu îsi propun tocmai să asigure conservarea diversităţii biologice prin prevenirea şi excluderea oricărei forme de exploatare a resurselor naturale şi a folosinţelor terenurilor peste capacitate de suport a acestora şi prin promovarea activităţilor tradiţionale durabile practicate de comunităţile din zonă, valorificând într-o manieră durabilă capitalul natural existent.

 

Unul dintre punctele atinse în derularea acestor proiecte, va fi construirea infrastructurii de vizitare a celor două zone fără ca aceasta să afecteze natura, interesul vizitatorilor fiind focalizat pe trasee tematice.

 

De asemenea, vor fi luate si măsuri de protejare a unei specii de urs, si anume Ursus arctos, prin interzicerea vânătorii în sit. Această măsură nu si-ar putea  atinge efectul scontat câtă vreme s-ar putea elibera autorizaţii de construire pe culoarele de trecere ale urşilor din vecinătatea zonelor locuite sau ar fi  permisă defrişarea arborilor în apropierea bârloagelor de urs. Ambele situaţii ar putea perturba habitatul speciei, de aceea este necesară o monitorizare atentă pentru a putea identifica zonele sau situaţiile problemă şi a lua măsurile suplimentare de conservare ce se impun.

 

În paralele cu protejarea biodiversivitătii, Consiliul Judetean îsi propune si stimularea interesului vizitatorilor pentru conservarea biodiversitătii în cele două situri. Astfel, sunt create premisele unei campanii de educare a tuturor categoriilor de populatie care intră în legătură cu siturile, fie că este vorba de localnici, elevi, turisti.

 

”Cu totii ar trebui să fim mai atenti cu natura si cu modul în care ne comportăm. Cei mici trebuie să aibă exemple demne de urmat, în familie sau la scoală, pentru că altfel cu totii vom avea vedea efectele negative. Iar aceste efecte apar, din păcate, din ce în ce mai des si mai violent. Am tot avut, în ultimul timp, inundatii ale căror efecte au fost amplificate de exploatarea iresponsabilă a pădurilor si cursurilor apelor”, a spus Cristi Bîgiu.

 

În urma implementării proiectelor, vor fi realizate: un centru de vizitare, panouri de informare şi panouri de atenţionare, indicatoare de orientare, locuri de popas, locuri de campare, observatoare pentru faună şi peisaj, pliante, postere, cărti de onoare, filme documentare.

 

De asemenea, va fi implementat un sistem de monitorizare a speciei Ursus arctos, care va cuprinde un raport cu date ştiinţifice despre zonele de refugiu şi concentrare,  deplasările în teren, bonitatea habitatelor  şi recomandări privind măsuri specifice de conservare a speciei.

Privacy Policy Settings