Încă nu e prea târziu

să fie oprite efectele profund negative pe care le va antrena

în sectorul agro-alimentar actul delegat privind Taxonomia și Finanțarea Durabilă

  Până pe 18 decembrie 2020 se așteaptă puncte de vedere din partea autorităților și organizațiilor profesionale în legătură cu actul delegat de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului pentru stabilirea criteriilor tehnice de screening, pentru determinarea condițiilor prin care o activitate economică se califică drept o contribuție substanțială la climă, reducerea schimbărilor climatice sau adaptarea la schimbările climatice, și pentru a determina dacă această activitate economică nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ oricăruia dintre celelalte obiective de mediu.

Producătorii din sectorul agroalimentar și cooperativele trebuie să se poată baza pe sprijin pentru a continua să investească în metode de producție mai durabile, în tehnologii și afaceri mai inteligente, prin măsuri de adaptare. Garantarea accesului la resurse financiare este cheia, inclusiv la cele alocate în vederea recuperării în urma pandemiei Covid-19. Este important ca în acest proces să se realizeze un bilanț și să se aibă în vedere legislația deja existentă, precum și munca agricultorilor, a proprietarilor de păduri și a cooperativelor, în ameliorarea durabilității în agricultură și silvicultură.

Acest act ia o poziție puternică și disproporționată față de sectoarele agricol și forestier, care, cu siguranță, nu sunt beneficiarul principal al produselor financiare pe care se concentrează Regulamentul 2020/852. Nu suntem de acord nici cu lipsa de reprezentativitate din grupul de experți tehnici și de pe platforma nou creată.

Privitor la activitățile economice bioenergetice, criteriile tehnice sunt nepractice, nefezabile și, mai presus de orice, necesită eforturi disproporționate.

Prin acest act delegat se creează două sisteme paralele și constrângeri suplimentare față de prevederile Politicii Agricole Comune. Producătorii din sectorul agroalimentar și cooperativele agricole vor avea costuri mult mai mari pentru finanțare, sau vor avea din ce în ce mai greu acces la finanțare. Reamintim că în România deja avem un acces limitat la finanțare și costuri mai mari decât media europeană.

Am transmis punctul de vedere al Alianței pentru Agricultură și Cooperare răspunzând consultării publice:  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12302-Climate-change-mitigation-and-adaptation-taxonomy#ISC_WORKFLOW.

Am comunicat tuturor autorităților române implicate riscurile și repercusiunile pentru sectorul agroalimentar și pentru România ale aprobării acestui act delegat și am solicitat retragerea acestuia.

  Dacă actul delegat ar fi aprobat în forma prezentată, producătorii din sectorul agroalimentar, silvic și nu numai, vor putea accesa finanțări doar dacă se respectă simultan toate criteriile menționate în anexa actului delegat.

Evidențiem că îngrijorările noastre sunt împărtășite de toate organizațiile naționale membre ale Copa Cogeca, împreună cu care am realizat și transmis un document de poziție către instituțiile europene cu rol de decizie în acest dosar.

 Facem totodată un apel public la toate autoritățile române implicate în procesul de consultare : Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor Publice, Secretariatul General al Guvernului, Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Reprezentanța Permanentă a României la UE, să solicite respingerea și retragerea actului delegat de completare a Regulamentului (UE) 2020/852, până pe 18.12.2020.

 

Semnează:

 

  • Federația Națională a Producătorilor din Agricultură, Industria Alimentară și Servicii Conexe din România – ,,PRO AGRO”
  • Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România – ,,LAPAR”
  • Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – ,,UNCSV”
  • Asociația Producătorilor de Porumb din România – ,,APPR”

 

 

 

 

 

 

*Informații suplimentare pot fi furnizate solicitând în scris la office@agri-co.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings