INAINTE DE LOCALE, FLORINA REVINE…

Florina Stoian a câștigat  concursul organizat la Ministerul Edu­cației, devansându-i pe ceilalți cinci contracandidați. Membră  P.N.L., prezenta discreta in ultimii ani, Stoian a promovat cele trei probe (de CV, proba scrisă de teorie și prezentarea proiectului managerial) cu un punctaj total de 115,5 puncte, punctajul minim fiind de 100 de puncte. Florina Stoian a mai fost inspector general în peri­oada guvernării PDL, momentan ocupând funcția de me­to­dist la Casa Corpului Didactic.

Contracandidati au fost Nela Wamsiedel, inspector general cu delegație, Ionela Voicu (învățător Școala Cislău), Ionel Meiroșu (fost ins­pector general adjunct în guvernarea PNL), Dumitru Săn­dulache (profesor Colegiul Agri­col), Radu Ispirescu (profesor Centru Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău).

La prima probă a concursului, cea de evaluare a CV-ului, Florina Stoian a obținut cel mai mare punctaj, în timp ce Dumitru Săndulache a primit punctaj insuficient. Chiar și așa, Săndulache a ales să continue concursul, mizând că va depune contestație pentru prima probă. Astfel, la cea mai importantă probă a concursului, cea scrisă, s-au pre­zentat toți cei șase concurenți. Aceștia au fost evaluați de o comisie formată din cinci membri, fiecare dintre aceștia acordând concurenților note de la 1 la 10. La finalul probei scrise, Florina Stoian s-a clasat pe primul loc, cu 37,25 puncte, fiind urmată de Ionela Voicu, cu 28 puncte, și Nela Wamsiedel și Ionel Meiroșu, ambii cu 24 puncte.

La ultima probă, cea de prezentare a proiectului de management, s-au prezentat Florina Stoian și Dumitru Săndulache, prima fiind singura care a promovat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings