Extraordinara pentru SCM Gloria Buzau

ROMANIA

JUDETULBUZAU
MUNICIPIUL BUZAU

 

DISPOZITI E

privind convocarea in sedinta extraordinara a
Consiliului Local al Municipiului Buzau

Primarul municipiului Buzau, judetul Buzau;

In temeiul art.  39, alin. (2) si (3), art.68, alin. (1)  si art. 115, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

DISPU NE:

Art.1.- Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in   sedinta extraordinara pentru joi, 03 august 2017, ora 11,00, sedinta care va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, strada Unirii nr. 163, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al sedintei este urmatorul:

1.-  proiectul de hotarare privind infiintarea Clubului Sportiv “Sport Club Municipal Gloria Buzau”;

2.- proiectul de hotarare privind aprobarea cooperarii Consiliului Local al Municipiului Buzau cu Asociatia Club Rotary Buzau in vederea realizarii in comun a proiectului de interes public local “Centru stiintific destinat apropierii elevilor si tinerilor buzoieni de stiintele exacte si tehnologiile moderne;”
3. – alte probleme ale activitatii curente.

Art.2.- Secretarul municipiului Buzau va asigura aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei dispozitii.

PRIMAR,

Constantin Toma

 

CONTRASEMNEAZA:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU
Roxelana Radu

Buzau, 31 iulie 2017

Nr.       870

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings