„ECHIPA” NOUA LA C.P.C.

Pentru ultima sedinta a vechiului consiliu judetean a fost initiat un Proiect de hotărâre în contextul exercitării atribuţiilor deliberativului judeţean cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău, în baza legilor speciale privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, precum şi ale persoanelor cu dizabilităţi. Astfel, Inspectoratul şcolar judeţean Buzău a sesizat autoritatea administraţiei publice judeţene cu schimbarea reprezentantului său desemnat ca membru titular al  Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău.      

Componenţa nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău, aprobată potrivit art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 205/2017, se modifică, astfel:

Doamna Stoian Florina – membru titular, desemnat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, se înlocuieşte cu domnul Meiroşu Ionel.

 

Art. 2. În baza prevederilor de la art. 1, componenţa nominală actualizată a Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău este următoarea:

 

Preşedinte: Gavrilă Mihai-Laurenţiu – Secretarul General al Judeţului Buzău;

 

Vicepreşedinte: Dorobanţu Loredana – Elena – Director executiv – Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Buzău;

 

Membrii titulari: – Bistriceanu Elena Anca – Direcţia de sănătate publică Buzău;

 

  – Meiroşu Ionel – Inspectoratul şcolar judeţean Buzău;

 

  – Cristea Mariana – Agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială Buzău;

 

  – Milea Mihail – Fundaţia pentru copii ,,Sfântul Sava” Buzău;

 

  – Necula Daniel Cătălin – Asociaţia ortodoxă „Filantropia” Berca.

 

Membrii supleanţi: – Chioaşcă Carmen – Direcţia de sănătate publică Buzău;

 

  – Trifan Otilia – Inspectoratul şcolar judeţean Buzău;

 

  – Niţă Meluţa – Agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială Buzău;

 

  – Şerban Liliana Mioara – Fundaţia pentru copii „Sfântul Sava” Buzău;

 

  – Poroşnicu Alina Elena – Asociaţia ortodoxă ,,Filantropia” Berca.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings