DISPAR SANDRAMALELE, APARE O secţie recuperare medicală

Putini buzoieni cunosc faptul ca in partea mai putin vazuta a Spitalului Judetean Buzau inca mai exista o serie de cladiri anexe ce dau o nota discordanta cu vremurile in care traim, cu ceea ce s-a investit in cea mai mare unitate spitaliceasca din judet. In consecinta, la nivel de Consiliu Judetean, in calitate de tutore al Spitalului s-a luat o decizie, sa-i spunem mareata: Construire secţie recuperare medicală.

In ce consta aceasta noua investitie si cand va fi gata ?

SECȚIA RECUPERARE MEDICALĂ

Pe amplasamentul imobilului din str Stadionului nr.7 se propun lucrări de Construire a unei secții de recuperare medicala, cu dimensiuni de cca. 12,70m x 36,50m cu Sd ≈ 960 mp, amplasată longitudinal față de clădirea C15, cu hol de legătură de aproximativ 10m;

Construcţia propusă are regim de înălțime P+1E, la parter va funcționa secția de kinetoterapie, iar la etaj se vor acomoda spații pentru birouri.

Clădirea va fi alcătuită din structură pe cadre de beton armat cu închideri perimetrale din zidărie din cărămidă, compartimentări interioare din zidărie și panouri sandwich de gips-carton, tâmplăria golurilor exterioare din PVC cu geam termoizolator tip tripan şi acoperiș tip terasă cu învelitoare din membrană PVC, dotată cu instalaţii sanitare, termoventilații/climatizare şi electrice.

Spaţiile vor fi finisate cu materiale specifice funcţiunii de spital, care să răspundă exigenţelor din domeniul de autorizare şi funcţionare a unităţilor spitalicești în domeniul balnear și recuperare medicală.

De asemenea, incintele vor fi echipate/dotate cu echipamente, instalații şi utilaje care să asigure un mediu propice desfăşurării activităţilor de recuperare medicală și kinetoterapie la parter, iar la etaj activități administrative.

La proiectarea lucrărilor de construire se vor avea în vedere exigenţele de calitate conform cerinţelor Legii nr.10/1995, privind calitatea în construcţii.

Organizare interioară propusă pentru parter:

– 1 cabinet electroterapie si ultrasunet + laser

– 1 cabinet magnetoterapie

– 1 cabinet înaltă frecvență

– 1 sala kinetoterapie

– 1 cabinet parafină

– 1 cabinet baie galvanică

– 1 cabinet masaj

– 1 cabinet drenaj limfatic

– 1 cabinet medic consultații

– 1 sală de așteptare/recepție/informații

– vestiare separate pe sexe pentru pacienți și personal

– grupuri sanitare separate pe sexe pentru pacienți și personal

– oficiu angajați

– camere tehnice: CT / TEG / ECS (după caz)

– holuri de acces si distribuție pe orizontală și verticală /casa de scară

– hol de legătură cu clădirea principală – spital, secția ambulatoriu

 

Organizare interioară propusă pentru etaj 1:

– birouri pentru personalul tehnic si administrativ, achiziții,

aprovizionare,

– sala de ședințe

– spațiu echipamente birotică

– vestiare separate pe sexe

– grupuri sanitare separate pe sexe

– oficiu angajați

– holuri de acces si distribuție pe orizontală și verticală/casa  scării

 

Suprafeţe propuse estimate:

– Sc ≈ 500 mp

– Sd ≈ 960 mp

 

De asemenea, se vor realiza și lucrări de desfiinţare pentru construcțiile: C5 tip șopron-Magazie, C6–Atelier mentenanță si C9–Magazie, precum și reorganizarea circulațiilor carosabile și pietonale a întregii zone de sud a amplasamentului, respectiv proiectare sistematizare pe verticală în cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău.

  • demolare C5 construcţie anexă existentă cu regim de înălțime parter, cu suprafața construită de 82 mp, edificată în anul 1974, alcătuită din structură metalică cu închideri din plasă, neracordată la rețelele interne de utilități.
  • demolare C6 construcţie existentă cu regim de înălțime parter, cu suprafața construită de 207 mp, alcătuită din zidărie cu acoperiș de tip șarpantă, racordată la rețelele interne de utilități.
  • demolare C9 Construcţie anexă existentă cu regim de înălțime parter, cu suprafața construită de 221 mp, edificată în anul 1974, alcătuită din structura metalică cu închideri din tablă, neracordată la rețelele interne de utilități.

 

Durata de realizare a investiţiei este de 18 luni din care servicii de proiectare – PT 6 luni și execuție lucrări: 12 luni

 

 

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings