DIN 8 AUGUST, REGULI NOI DE CIRCULATIE

Începând cu data de 8 august, vor intra în vigoare noi MODIFICĂRI ALE CODULUI RUTIER, aprobate de Guvern cod rutierprin HG nr. 480/2013 apărută în Monitorul Oficial la 24 iulie şi care va intra în vigoare la 15 zile după publicare.

Astfel, începând cu data de 8 august, unii şoferi nu vor mai avea voie să traverseze drumurile publice pe trecerile destinate pietonilor şi nici să transporte persoane în stare de ebrietate.

Iată principalele schimbări din regulamentul de aplicare a CODULUI RUTIER:

– Până acum, regulamentul stabilea doar că posesorul permisului de conducere valabil pentru una dintre categoriile B, C sau CE are dreptul să conducă şi vehicule din categoria Tr, fără alte specificaţii. Din 8 august, posesorii permiselor de conducere valabile pentru una dintre categoriile B, BE, C sau CE vor avea dreptul să conducă vehicule din categoria Tr după cum urmează:

– posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria B are dreptul să conducă tractor rutier, cu masa maximă autorizată de până la 3.500 kg, la care se poate ataşa o remorcă a cărei greutate maximă autorizată să fie mai mică de 750 kg;
– posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria BE are dreptul să conducă tractor rutier, cu masa maximă autorizată de până la 3.500 kg, la care se poate ataşa o remorcă a cărei greutate maximă autorizată să fie mai mică de 3.500 kg;
– posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria C are dreptul să conducă tractor rutier, cu masa maximă autorizată de până la 3.500 kg, la care se poate ataşa o remorcă a cărei greutate maximă autorizată să fie mai mică de 750 kg;
– posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria CE are dreptul să conducă tractor rutier, cu masa maximă autorizată de până la 3.500 kg, la care se poate ataşa o remorcă a cărei greutate maximă autorizată să fie mai mică decât greutatea maximă a tractorului.

– Şoferilor care se deplasează pe vehicule din categoriile AM (mopede), A1 (motociclete cu o capacitate cilindrică maximă de 125 cm3, cu puterea maximă de 11 kW şi cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg; tricicluri cu motor cu puterea maximă de 15 kW), A2 (motociclete cu puterea maximă de 35 kW, cu un raport putere/greutate care nu depăşeşte 0,2 kW/kg şi care nu sunt derivate dintr-un vehicul având mai mult de dublul puterii sale) şi A (motociclete cu sau fără ataş şi tricicluri cu motor cu puterea de peste 15 kW) le este interzis să traverseze drumurile publice pe trecerile destinate pietonilor.
– Transportul persoanelor în stare de ebrietate pe autovehicule din categoriile AM, A1, A2 şi A este interzis.
– Candidaţii admişi la proba teoretică şi nu au finalizat examenul pentru obţinerea permisului de conducere vor susţine proba practică în conformitate cu reglementările în vigoare la data promovării probei teoretice.
– Examinarea teoretică a candidaţilor se va realiza în aceeaşi zi în care aceştia se înscriu pentru sustinerea examinării. În caz contrar, înregistrarea îşi pierde valabilitatea.

Privacy Policy Settings