DENUMIRI DRUMURI NOI

Nr. 300/CLM/2019

ANUNT  PUBLIC

In conformitate  cu dispozitille  art.  7,  alin. (1) si (2) din Legea nr.  52/2003 privind  transparenta   decizionala   in  administratia   publica,   republicata,   in calitate   de  primar,   aduc  la  cunostinta   publica  faptul  ca  pentru  sedinta ordinara  a Consiliului  Local al Municipiului  Buzau din luna septembrie 2019 a fost initiat urmatorul  proiect de hotarare  cu caracter  normativ:

– proiect de hotarare privind   atribuirea denumirii unor drumuri situate in municipiul Buzau, zona Parcul Tineretului, tarlaua 32

Persoanele   fizice  si  juridice   interesate   pot  consulta   proiectul   de  hotarare    pe   site-ul   autoritatii    publice   locale,    la   adresa www.primariabuzau.ro    si la avizierul   primariei.

Propunerile,   sugestiile  sau  opiniile  cu privire  la proiectul  de hotarare mentionat  mai   sus  pot fi depuse  la sediul  Primariei  municipiului   Buzau,   la Ghiseul   Unic,   pana cel  tarziu  la  data  de  27 septembrie   2019, la responsabilul  pentru relatia cu societatea  civila,  doamna  Jipa Petronela.

PRIMARUL  MUNICIPIULUI   Buzau,

Constantin  Toma

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings