Denumirea „Parcul Vasile Voiculescu” va fi atribuită parcului situat în zona Palatului Comunal

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna martie 2019 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

  • proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „Parcul Vasile Voiculescu”, parcului situat în zona Palatului Comunal din municipiul Buzău.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 06 martie 2019, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings