Daca e joi, sedinta la CJ

Prin   Dispoziția Președintelui nr. 455 din 08.12.2016, Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară,

joi, 15 decembrie 2016, ora 09:00.

 

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 15 decembrie 2016:

 

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:
 2. Repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 3.524.000 lei pe anul 2016 (etapa II), reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în vederea echilibrării bugetelor locale
 3. Rectificarea a VIII-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2016
 4. Rectificarea a VI-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Spitaluilui Județean de Urgență Buzău
 5. Rectificarea a VI-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
 6. Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al Teatrului ” George Ciprian” Buzău
 7. Execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul IV 2016 pe cele 2 secțiuni
 8. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 181/2016 privind repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumelor pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă pentru anul 2016, cu modificările și completările ulterioare
 9. Stabilirea costului mediu lunar în perioada septembrie-octombrie 2016 pentru o persoană cu handicap care beneficiază de protecție specială în două unitărți de asistență socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
 10. Acordarea de premii speciale unor sportivi din județul Buzău, precum și antrenorilor
 11. Modificarea poziției nr. 51 din Inventarul bunurilor care aparțin bunului public al Județului Buzău – formă actualizată
 12. Modificarea poziției nr. 71 din Inventarul bunurilor care aparțin bunului public al Județului Buzău – formă actualizată
 13. Modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 193 din 29 septembrie 2016, pentru aprobarea Consiliului Județean Buzău, în calitate de coorganizator al Bienalei Artelor ”Ion Andreescu” ediția a X-a, 2016
 14. Aprobarea modificării numărului de funcții publice, a organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău
 15. Aprobarea modificării numărului de funcții publice, a organigramei și statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
 16. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și a Regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor sociale/unităților de asistență socială din structura instituției publice județene de asistență socială – formă actualizată
 17. Aprobarea formei actualizate a numărului de persoanl, organigramei și statului de funcții la Spitalul Județean Buzău
 18. Aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru traseele județene cod 055 Buzău Autogara XXL – Jgheab și cod 056 Autogara XXL – Trestioara, operatorului de transport SC TRANS EXPERT SLĂNIC 94 SRL
 19. NOTE, RAPOARTE, INFORMĂRI:
 20. NOTĂ la plângerea prealabilă formulată de către operatorul de transport SC AUTOPETROL SRL împotriva Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 248 din 01.11.2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings