D.G.A. – 0800.806.806

În vederea încurajării integrităţii, precum şi pentru evitarea unui comportament birocratic corupt, Direcţia Generală Anticorupţie a realizat un Ghid de informare pentru cetăţeni în relaţia cu structurile M.A.I., ghid ce pune la dispoziţia cetăţenilor, într-o formă centralizată, informaţii de ordin legislativ şi instituţional.

Elaborarea acestui material vine în întâmpinarea nevoii cetăţenilor de a fi informaţi cu privire la acţiunile şi autorităţile statului, urmărind facilitarea accesului la informaţie, creşterea gradului de încredere şi reducerea corupţiei birocratice şi administrative.

Ghidul are 161 de pagini şi cuprinde informaţii utile pentru cetăţeni în vederea obţinerii de documente ce sunt eliberate de fiecare structură din cadrul M.A.I., prezentarea infracţiunilor de corupţie, documentele necesare în vederea eliberării unui act administrativ specific fiecărei structuri, taxele aferente şi modalităţile de plată, termene de eliberare etc., precum şi promovarea, pe fiecare pagină a liniei telefonice gratuite a D.G.A. – 0800.806.806.

Materialul a fost tipărit cu sprijinul Centrului de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale – CENTRAS în 6.000 de exemplare, ce vor fi diseminate la nivel teritorial de către structurile judeţene anticorupţie.

Totodată, pe site-ul de internet al Direcţiei Generale Anticorupţie, există şi o variantă electronică extinsă a acestui Ghid care cuprinde, pe lângă informaţiile din varianta print şi modele de formulare, specimene de documente etc..

Linkul de vizualizare a ghidului în format electronic este http://www.mai-dga.ro/index.php?l=ro&t=388.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings