CUM SE MAI FACE IMNATRICULAREA LA BUZAU ?

Având în vedere adresabilitatea înregistrată la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Buzău și pentru o mai bună informare a cetățenilor vă facem cunoscute următoarele:

      Operațiunile specifice Compartimentului Înmatriculări și Evidența Vehiculelor Rutiere se realizează atât în baza unei programări online efectuate pe site-ul https://dgpci.mai.gov.ro/drpciv, cât și prin prezența cetățenilor la sediul serviciului. În prezent funcționează un singur ghișeu unde se realizează doar operațiuni de înmatriculare, transcriere și  radiere în baza unei programări online efectuate pe site-ul https://dgpci.mai.gov.ro/drpciv(aproximativ 50 de operațiuni/zi). În paralel cu acest ghișeu funcționează în fiecare zi 2 ghișee unde se realizează fără programare online toate operațiunile specifice compartimentului (înmatriculări, transcrieri, radieri, autorizări provizorii, duplicate C.I, păstrarea combinației numărului de înmatriculare etc). La aceste 2 ghișee se pot realiza aproximativ 120 de operațiuni zilnic, astfel că nu au fost înregistrate situații în care să nu poată fi onorate toate solicitările din ziua respectivă, cu mențiunea ca prezența la sediu să fie înainte de ora 13.30. În zilele în care există lucrători disponibili, sunt deschise 3 ghișee pentru realizarea operațiunilor fără programare online, astfel că ar putea fi realizate aproximativ 180 de operațiuni în acele zile.

          Precizăm faptul că accesul la ghiseu se realizează în ordine alfabetică doar pentru persoanele care sunt prezente la sediul serviciului la ora 08.00, urmând ca fiecare solicitare ulterioară a cetățenilor să fie înregistrată în registrul special constituit la nivelul serviciului, în ordinea sosirii acestora.

Conform Notei Interne emise de prefectul Județului Buzău, nu se admit liste întocmite de către terțe persoane sau alte modalități de acces la ghișeu. În situația în care la ora 08.00 nu se află persoane în așteptare în curtea instituției, accesul la ghișeu se va face în ordinea sosirii, iar evidența se ține în registrul special constituit, aprobat la nivelul serviciului.

          De asemenea, menționăm că potrivit legislației în vigoare, termenul de transcriere a unui vehicul (vehicul achiziționat din România) este de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate, astfel că cine dorește să efectueze o programare online poate opta și pentru această variantă.

          Totodată, pentru înmatricularea vehiculelor (neînmatriculate în România) valabilitatea documentului eliberat de Registrul Auto Român denumit Certificat de Autenticitate are valabilitate de 60 de zile, iar în situația în care prima programare online depășește acest termen de 60 de zile, solicitantul trebuie să se prezinte pentru înmatricularea vehiculului înaintea expirării acestui document, ultilizând varianta alternativă a ghișeelor fără programare online.

          În situația în care cetățenii optează pentru prezența fizică la ghișeu, nu mai este necesară efectuarea programării online deoarece această programare ar trebui ulterior anulată tot de solicitant și în foarte multe situații aceștia nu mai dețin email- ul de confirmare a programării și nu pot efectua anularea.

          Pentru a nu apărea situații în care cererile de înmatriculare/transcriere să fie refuzate, vă recomandăm să consultați atât site-ul Instituției Prefectului-Județul Buzău, Secțiunea Permise și Înmatriculări, cât și avizierul de la sediul serviciului ce cuprinde informații cu privire la documentele necesare fiecărui tip de operațiune.

         De asemenea, analizând termenele de așteptare pentru preschimbarea permisului de conducere s-a constatat că acestea sunt cuprinse între 8 și 15 zile, astfel că nu se impune să fie modificată procedura existentă în prezent, respectiv programarea online pe site ul https://dgpci.mai.gov.ro/drpciv.

 Ca alternativă la programarea online, situațiile punctuale, considerate a fi de excepție, vor fi analizate și soluționate de către șeful serviciului conform Ordinului de prefect care reglementează activitatea serviciului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings