CONSILIUL JUDETEAN SUPUNE DEZABATERII PLANUL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA PREVEDERILOR PATJ

Consiliul Județean Buzău face cunoscut publicului elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Buzău (PATJ) – ETAPA II– STUDII DE FUNDAMENTARE.

Programele și proiectele de dezvoltare propuse se referă la pachetul de intervenții necesar pentru a răspunde disfuncționalităților și oportunităților identificate, într-o formă integrată, pentru atingerea unei dezvoltări competitive, durabile și favorabilă incluziunii. Strategia clasifică intervențiile programate pe perioada 2021-2031 pe mai multe niveluri:

  • Proiecte necesare rezolvării problematicii teritoriale ce vizează intervenții ale structurilor centrale și județene (Consiliul Județean, agenții naționale și regionale de mediu, de transport, operatori regionali de utilități etc.)
  • Proiecte ale autorităților publice din municipii și orașe;
  • Proiecte ale UAT-urilor din mediul rural;
  • Proiecte realizate în parteneriat public – privat, sau numai privat ce vizează dezvoltarea economică locală. Toate aceste proiecte urmăresc logica coordonării cu obiectivele strategice și cu politicile și programele subsecvente. Pentru identificarea acestora au fost folosite diverse surse, printre care:
  • Proiecte propuse de elaborator în scopul atenuării unor disfuncționalități identificate în Etapa I a PATJ. Pentru aceasta a fost realizat un tabel centralizator al disfuncționalităților localizate, pentru fiecare domeniu în parte: Mediu- zone expuse la riscuri, Mediu – calitatea factorilor de mediu și poluarea, Patrimoniul natural, construit și peisajul, Structura socio-demografică, Infrastructurile tehnice ale teritoriului, Structurilor activităților și zonificarea teritoriului.
  • Proiecte menționate în legi, programe naționale și strategii (PATN, MPGTR, Strategia De Dezvoltare Teritorială A României etc.)
  • Proiecte menționate în documente strategice județene: Strategia de dezvoltare durabilă a județului Buzău 2021-2027, Plan Județean de gestionare a deșeurilor, Strategia de dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă și canal pentru aria de operare Județul Buzău 2016-2020 etc.
  • Listele de proiecte transmise de UAT-uri către CJ Buzău (au fost transmise proiecte sau necesar de intervenții de către UAT-urile Balta Albă, Beceni, Blăjani, Breaza, Buda, Cănești, Cilibia, Gherăseni, Ghergheasa, Glodeanu Sărat, Gura Teghii, Merei, Mihăilești, Murgești, Nehoiu, Puiești, Râmnicu Sărat, Săhăteni, Săpoca).
  • Proiecte rezultate după consultările și dezbaterile publice precum și solicitate de instituții avizatoare a PATJ Buzău. Perioada de realizare a proiectelor se referă la orizontul de timp 2031, perioada de valabilitate a PATJ Buzău.

Proiectele teritoriale explicite au ca inițiatori instituții publice (ex. rețeaua de transport rutier și feroviar națională, protejarea UAT-uri la inundații etc) și private (ex. transportatori de energie gaz natural și electrică). De aceea este utilă integrarea lor într-un document strategic și director care să le asigure coexistența și să stabilească acțiuni prioritare, în funcție de necesitățile populației și disfuncționalitățile din teritoriu. Aceste instituții, prin realizarea investițiilor propuse în această perioada, pot contribui la dezvoltarea infrastructurii și implicit la dezvoltarea socio-economice a județului Buzău, dar și a regiunii Sud- Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Buzău PARTEA a IV-a: PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA PREVEDERILOR PATJ 5 Est. De asemenea, prin aceste priorități se pot ghida intervențiile și din planurile de dezvoltare ale fiecărui UAT aparținător al județului.

Prezentul plan de acțiuni are un rol deosebit de important pentru Consiliul Județean Buzău în procesul de coordonare și de raportare a situației implementării proiectelor pentru a atinge obiectivul dezvoltării competitive și coezive a teritoriului județului precum și de coordonare a elaborării documentațiilor de amenajarea a teritoriului și de urbanism de către UAT-urile urbane și rurale. Monitorizarea stadiului de pregătire si de realizare a proiectelor și raportarea anuală a situației atinse contribuie la înțelegerea dinamicii dezvoltării policentrice a județului în context teritorial regional și național.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings