CONSILIUL JUDETEAN, GAZDA PENTRU UN EVENIMENT DE EXCEPTIE

Conferința “Unități de Achiziții Publice Centralizate la nivel local: soluția pentru mai multă eficiență în achizițiile publice”

 

Consiliul Județean Buzău, în calitate de Organizație Parteneră a Agenției Naționale de Achiziții Publice în implementarea măsurilor incluse în Strategia Națională în domeniul Achizițiilor Publice care vizează încurajarea agregării cererii de produse, servicii sau lucrări între autoritățile contractante prin înființarea de unități de achiziții centralizate (UCA) la nivel local (direcția de acțiune 4.2 – E din HG 901/2015), găzduiește o conferință organizată în data de 21 septembrie 2022 începând cu ora 9.30, care are ca obiectiv creșterea gradului de conștientizare în județul Buzău și județele limitrofe cu privire la achizițiile centralizate.

Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului SIPOCA 625 ”Sprijin în implementarea SNAP prin consolidarea capacității administrative a ANAP și a autorităților contractante”.  Prin acest proiect, ANAP sprijină Consiliul Județean Buzău pentru elaborarea unei foi de parcurs în vederea înființării unei UCA locale, prin intermediul unei echipe a Băncii Europene de Investiții formate din experți proprii și consultanți ai consorțiului condus de Ernst & Young.

Unitățile de Achiziții Publice Centralizate reprezintă organizații permanente care acționează ca autorități contractante și îndeplinesc pe lanțul de aprovizionare al autorităților contractante beneficiare fie rolul de “angrosist” (cumpără, depozitează și revând către alte autorități contractante), fie rolul de “intermediar” (lansează sisteme dinamice de achiziții sau încheie acorduri-cadru în numele Autorităților Contractante).

Principalele avantaje și beneficii ale UCA sunt reprezentate de:

 • Impactul pozitiv asupra prețului de achiziție, a costului achizițiilor și a costurilor la nivelul autorităților contractante din comunitate,
 • Impactul pozitiv asupra nivelului de specializare a profesioniștilor în achiziții,
 • Reducerea probabilității de apariție a contestațiilor/litigiilor și reducerea efortului alocat solicitării acestora;
 • Posibilitatea de implementare a strategiilor de achiziții sustenabile, în contextul documentelor programatice la nivelul Uniunii Europene, datorită achiziționării la scară largă de articole durabile;
 • Îmbunătățirea capacității de monitorizare a performanței contractorilor și prevenirea unui comportament oportunist din partea acestora.

Pe parcursul conferinței vor fi dezbătute pe larg atât subiectul avantajelor și beneficiilor UCA, cât și teme precum:

 • Categoriile de achiziții publice care se pretează la centralizare pe plan local
 • Modul de funcționare și operare al unei unități de achiziții centralizate la nivel local
 • Procedura de aderare la UCA
 • Parcursul realizat de Consiliul Județean Buzău privind elaborarea unei foi de parcurs pentru înființarea unei UCA la nivel local.

Conferința se adresează reprezentanților diferitelor autorități contractante din județul Buzău și din județele limitrofe:

 • Consilii județene, Primării de municipii, orașe și comune
 • Structurile de specialitate ale administrației publice locale și ale ministerelor și ale altor organe de specialitate din unitățile administrativ-teritoriale ale administrației publice centrale
 • Societăți și asociații de utilitate publică

Alte organisme de drept public (conform definiției acestora din legea 98/2016)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings