Consilierii judeteni, convocati in sedinta ordinara

Prin Dispoziția nr. 112/23.03.2023 Consiliul județean Buzău este convocat în sedință ordinară în data de 30.03.2023, ora  10:00

Ordinea de zi:

I.PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

 1. Proiect de hotărâre nr. 63/2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2022- formă actualizată 2; 
 1. Proiect de hotărâre nr. 64/2023 privind suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Buzău;
 1. Proiect de hotărâre nr. 65/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023; 
 1. Proiect de hotărâre nr. 66/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău; 
 1. Proiect de hotărâre nr. 67/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Județean de Urgență Buzău; 
 1. Proiect de hotărâre nr. 68/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;
 2.  Proiect de hotărâre nr. 69/2023 pentru stabilirea și aprobarea plății unor recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău de persoane fizice;
 3.  Proiect de hotărâre nr. 70/2023 pentru aprobarea cofinanțării de către Consiliul Județean Buzău a etapei naționale a Olimpiadei „Tehnologii” – domeniul Mecanică, a Concursului pe meserii – calificarea profesională Sudor și a Concursului „Educație rutieră – educație pentru viață”; 
 1. Proiect de hotărâre nr. 71/2023 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în parteneriat cu Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” Buzău la organizarea și desfășurarea evenimentului „185 de ani de tradiție pedagogică”, aprilie 2023; 
 1. Proiect de hotărâre nr. 72/2023 privind aprobarea dării în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecţia Copilului Buzău a terenului proprietate publică a județului Buzău, situat în orașul Pătârlagele, Sibiciu de Sus; 
 1. Proiect de hotărâre nr. 73/2023 privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Buzău de trecere din proprietatea publică a orașului Pătârlagele în proprietatea publică a județului Buzău a unui teren în suprafață de 2153 mp.; 
 1. Proiect de hotărâre nr. 74/2023 privind atribuirea în folosință gratuită a unei suprafețe construite din imobilul proprietate publică a judeţului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Simila nr. 19 Instituţiei Prefectului – Județul Buzău – formă actualizată; 
 1. Proiect de hotărâre nr. 75/2023 privind darea în administrarea Consiliului local al comunei Cochirleanca a unor tronsoane din drumul județean
  DJ 220, situate în intravilanul satelor Boboc și Cochirleanca, comuna Cochirleanca;
 2.  Proiect de hotărâre nr. 76/2023 privind darea în administrarea Consiliului local al comunei Zărnești a unui tronson din drumul județean DJ 220, situat în intravilanul satului Fundeni, comuna Zărnești; 
 1. Proiect de hotărâre nr. 77/2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri județene pentru acces Vulcanii Noroioși DJ 102F km. 0+000-8+800 și DJ 220A km.0+000-5+500, Satul Policiori – Vulcanii Noroioși, județul Buzău”; 
 1. Proiect de hotărâre nr. 78/2023 pentru aprobarea unor modificări în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău; 
 1. Proiect de hotărâre nr. 79/2023 privind aprobarea unor modificări privind organigrama și statul de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău; 
 1. Proiect de hotărâre nr. 80/2023 pentru aprobarea modificării denumirii și capacității unor unități rezidențiale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecţia Copilului Buzău; 
 1. Proiect de hotărâre nr. 81/2023 pentru aprobarea unor modificări în numărul total de posturi pe categorii, organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău; 
 1. Proiect de hotărâre nr. 82/2023 pentru aprobarea formei actualizate a statului de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău; 
 1. Proiect de hotărâre nr. 83/2023 pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, a contului de profit și  pierdere, repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2022 precum  și  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău  pentru anul 2023; 
 1. Proiect de hotărâre nr. 84/2023 pentru modificarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate 2023 – 2028 și a Listei stațiilor pentru grupa de trasee 04.

  II.RAPOARTE

 1. Raport privind activitatea desfăşurată de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Judeţului Buzău în anul 2022;
 2. Raport anual privind transparența decizională în anul 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings