Consilierii judeteni aproba bugetul pe 2018

Prin Dispoziția nr. 29 din 07.02.2018 Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară în data de 16 februarie 2018, ora 12:00.

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse spre aprobare:

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:
 2. Aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021
 3. Aprobarea utilizarii în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie  2017
 4. Aprobarea bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2018
 5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău
 6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău
 7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău
 8. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău
 9. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău
 10. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat
 11. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
 12. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Bibliotecii Județene ”V. Voiculescu” Buzău
 13. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Muzeului Județean Buzău
 14. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului ”George Ciprian” Buzău
 15. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău
 16. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
 17. Aprobarea Programului de lucrări de întreținere curentă periodică și reparații, consolidări, modernizări și reabilitări drumuri și poduri aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău și respectiv, a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare și/sau asfaltare drumuri și poduri aflate în administrarea Consiliului  Județean Buzău prin Programul Național de Dezvoltare Locală în anul 2018
 18. Aprobarea Strategiei și a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pe anul 2018
 19. Aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu al județului Buzău în anul 2018
 20. Aprobarea alocării sumelor destinate finanțării activităților de performanță a structurilor sportive locale participante la competițiile naționale și/sau internaționale în anul bugetar 2018
 21. Stabilirea cuantumului indemnizației lunare a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău
 22. Aprobarea Protocolului de colaborare între Unitatea Administrativ ­Teritorială Județul Buzău, prin Consiliul Județean Buzău și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău
 23. Aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru următoarele trasee județene: cod 045 Buzău Autogara XXL – Florești, operatorului de transport Trans Rodica SRL; cod 050 Buzău Autogara XXL – Mânzălești, operatorului de transport Grup Atyc SRL; cod 092 Rm. Sărat Autogara TUC – Mărgăritești, operatorului de transport Mary Symon Comex SRL; cod 134 Glodeanu Sărat – Glodeanu Siliștea – Pogoanele, operatorului de transport Trans Rodica SRL
 24. Aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Călțuna – Frasinu și retur, operatorului de transport Parmitrans SRL
 25. Exprimarea avizului Consiliului Județean Buzău în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Rm. Sărat – ATRAS de emitere a licențelor de traseu pe traseele Rm. Sărat – Murgești și Rm. Sărat – Rubla.
 26. NOTE, INFORMĂRI, INTERPELĂRI

NOTA privind plângerea prealabilă formulată de către SC Sancom Trans SRL împotriva Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 23 din 31.01.2018.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings