CONSILERII JUDETENI SE INTRUNESC JOI, IN SEDINTA ORDINARA

Prin Dispoziția Președintelui nr.401/20.10.2016, Consiliul Județean Buzău este convocat în
ședință ordinară
joi, 27 octombrie 2016, ora 09:00.

 

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 27 octombrie 2016:

 

 1. Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul III 2016 pe cele două secțiuni
 2. Rectificarea a VI-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2016
 3. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău
 4. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău
 5. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al teatrului ”George Ciprian” Buzău
 6. Rectificarea a IV-a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
 7. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Camerei Agricole Județene Buzău
 8. Aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al județului Buzău în vederea organizării și desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României – 2016 și Sărbătorilor de iarnă
 9. Aprobarea Metodologiei de alocare și plată a sumelor aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport și materiale cultural-sportive, prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, pentru o categorie de copii/elevi/tineri cu cerințe educaționale speciale din unitățile de învățământ special
 10. Aprobarea Documentației tehnico-economice – faza Proiect tehnic, precum și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare structurală și funcțională a Spitalului Județean de Urgență Buzău – etapa I – Modernizare și extindere bloc operator, strada Stadionului nr.7, județul Buzău”, finanțată din fonduri proprii Județului Buzău (Consiliului Județean Buzău)
 11. Aprobarea unor măsuri/demersuri cu privire la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Eco Buzău 2009”
 12. Primirea de noi membri și modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008” la care județul Buzău este membru asociat
 13. Desemnarea reprezentantului Județului Buzău și a înlocuitorilor acestuia în adunările generale ale Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară la care unitatea administrativ-teritorială – Județul Buzău este membru fondator/asociat
 14. Numirea Consiliului director al Fundației ”COMMUNITAS BUZĂU”
 15. Aprobarea modificării nivelului unor funcții publice de execuție din statul de funcții al Camerei Agricole Județene Buzău
 16. Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Teatrului ”George Ciprian” Buzău
 17. Aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Muzeul Județean Buzău
 18. Aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Teatrul ”George Ciprian” Buzău
 19. Aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu” Buzău
 20. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Muzeului Județean Buzău – formă actualizată
 21. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Județene ”Vasile Voiculescu” Buzău – formă actualizată
 22. Modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 166/2016 pentru aprobarea Acordului de colaborare între Consiliul Județean Buzău și British Council
 23. Aprobarea modificării anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.48/25 februarie 2016
 24. Aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru traseul județean cod 011, Buzău Autogara Sud – Movila Banului, operatorului de transport SC TRANSRODICA SRL
 25. Aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru traseul județean cod 074, Buzău Autogara XXL – Haleș, operatorului de transport SC FAM INVEST SRL
 26. Aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru traseul județean cod 131, Nehoiu – Buzău Autogara XXL, operatorului de transport SC GANEA TRANSCOM SRL
 27. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Livada Mare – Rm. Sărat și retur, operatorului de transport SC VALMAN TUR SRL
 28. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Berca – Buzău și retur, operatorului de transport SC DRENICOM SRL
 29. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Vintilă Vodă – Buzău și retur, operatorului de transport SC ADI TRANS SRL
 30. Modificarea contractului de delegare a gestiunii unor activități ale serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Județului Buzău
 31. Modificarea statului de funcții al SC ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings