CINE ADMINISTREAZA ARIILE PROTEJATE DIN JUDETUL NOSTRU?

Săptămâna trecută a avut loc la APM Galaţi întrunirea comisiei de evalure a dosarelor de candidatură depuse focurile viipentru preluarea în administrare, respectiv custodie,  a ariilor naturale protejate de interes naţional şi comunitar din Regiunea Sud Est.

În urma acestei evaluări au fost acordate punctaje dosarelor de candidatură. La nivel regional au fost depuse 12 dosare de candidatură şi doar 3 dosare, depuse pentru arii protejate din judeţul Buzău, au obtinut mai mult de 53 de puncte (punctajul minim).

Astfel:

  • aria naturală “Focul Viu”, Lopătari, candidat  Asociaţia Pentru Dezvoltare Durabilă Alfa Centaurii Ploieşti, a obţinut 74,3 de puncte;
  • aria naturală “Balta Albă-Amara-Jirlău_lacul Sărat_Câineni”, candidat Asociaţia  Maximilian Buzău, în parteneriat cu Muzeul Antipa, a obţinut 84,7 puncte;
  • aria naturală “Pădurea Lacurile Bisoca”, candidat Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă “ALUTUS”, jud. Covasna, a obţinut 69,1 puncte.

Această evaluare a avut loc în cadrul celei de a 5– a sesiuni de depunere a dosarelor pentru preluarea în administrare, respectiv custodie a ariilor naturale protejate de interes naţional şi comunitar, lansată, la nivel naţional, de  Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.

Dosarele de candidatură trebuiau să fie întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1470/2013 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării şi custodiei ariilor naturale protejate.

Etapele următoare cuprind depunerea contestaţiilor ( în perioada 02-03.12.2013), soluţionarea contestaţiilor, întocmirea raportului comisiei de contestaţii şi afişarea pe site-ul autorităţii responsabile a rezultatelor comisiei de contestaţii,  aprobarea raportului final de evaluare, care include şi raportul comisiei de contestaţii şi, în final, semnarea contractelor de administrare / convenţiilor de custodie.

De retinut faptul ca  Asociatia Maximilian apartine inginerului Dobre care a mai dezvoltat un proiect piscicol la Balta Alba, proiect prin care va pune in valoare crapul ecologic. Avand in vedere “ antecedentele” inginerului Dobre, se poate spune ca aria naturală “Balta Albă-Amara-Jirlău_lacul Sărat_Câineni” este pe maini bune si sigure.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings