„Centru’ numărul 9” a plecat în istoria lui !

…in urma cu doi ani si noua luni…

Consiliul Județean Buzău semna in data de 26 martie 2019, cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, contractul de finanțare cu fonduri europene pentru proiectul „Casă nouă în drumul spre acasă”, în valoare de un million de euro. Mai exact, pentru îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor sociale oferite de către Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău se va  închide “Centrul rezidențial pentru copilul cu handicap nr.9 Buzău” (C.R.C.H. nr. 9 Buzău), de pe strada Horticolei din Buzău și vor fi construite două case duplex tip familial și un Centru de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilități.

Atunci, Președintele Consiliului Județean Buzău, Petre Emanoil Neagu, spunea ca proiectul va beneficia de finanțare și din partea bugetul propriu al județului, care va suporta cheltuielile neeligibile și 2% din valoarea eligibilă. Diferența de 98% este reprezentată de suma de un milion de euro ce va reprezenta finanțare nerambursabilă din fonduri europene. ,,Este vorba despre o sumă considerabilă pe care o să reușim să o atragem din fonduri europene – 1 milion de euro. Bineînțeles că sunt și cheltuieli neeligibile. O să fie nevoie să reactualizăm devizul pentru că s-au schimbat datele problemei de când s-a început să se lucreze la acest proiect. S-a modificat salariul minim, prețurile au crescut, dar aceste cheltuieli vor fi suportate din bugetul propriu al Consiliului Județean, sume care vor fi date către Direcție  ca să putem să implementăm acest proiect”, a explicat Petre Emanoil Neagu.

,,Centrul rezidențial pentru copilul cu handicap nr.9 “, cunoscut sub numele de „Centru numărul 9”, cel care se află în strada Horticolei din Buzău, a plecat în istoria lui, de la o capacitate de 110 copii. În prezent, acolo se află o comunitate de aproximativ 65 de copii, fiecare dintre aceștia fiind evaluat din perspective nevoilor pe care le are. 48 dintre ei intenționăm să locuiască în aceste case de tip familial. O casă de tip familial, după standardele noastre, poate să locuiască 12 copii, iar mediul în care ei vor trăi va fi total diferit de centrele de tip clasic. În ceea ce privește Centrul de zi care va funcționa pe lângă aceste case de tip familial este de fapt un centru de recuperare pentru copiii cu dizabilități, pentru cei care vor locui în case și care vor avea măsură de protecție și diferența de până la 90, vor fi copii care provin din comunitatea buzoiană, care trăiesc alături de familial lor și pentru care se simte nevoia să acceseze servicii de recuperare specifice”, a declarat directorul DGASPC Buzău, Loredana Dorobanțu.

Buzăul este primul județ din regiunea de sud-est care a încheiat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională contractual de finanțare pentru un astfel de proiect. ,,Din punct de vedere al programului, ghidul era aplicabil doar centrelor care trebuiau închise, care se află pe lista națională de centre ce trebuie închise. Din regiunea de sud-est noi aveam trei centre pe această listă. Este vorba despre Buzău, Vrancea și Constanța. Primul contract este acesta de astăzi, de 1 milion de euro și este un merit faptul că echipa de la Consiliul Județean și echipa de la Direcția de Protecție a Copilului Buzău au reușit să depună proiectul la timp și conform cerințelor din ghidul de finanțare. Sigur că va dura până când se vor realize aceste investiții. Vă asigurăm de întreg sprijinul nostru ca lucrurile să decurgă cât mai corect și cât mai rapid, în așa fel încât să ne putem bucura de noile locații conform calendarului pe care-l aveți în acest proiect de 36 de luni, începând de astăzi până la finalizarea acestuia”, a menționat Luminița Mihailov,  director general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est.

Astazi, 07 decembrie, cu trei luni mai devreme decat  era stipulat in contract, Petre Emanoil Neagu, presedintele Consiliului Judetean Buzau, a prezentat noul complex rezidential, Complexul de Servicii Comunitare nr. 9 Buzău. Ce inseamna asta pentru copiii si persoanele beneficiare ? Fiecare dintre noi putem sa aducem numai cuvinte frumoase si sa ne imaginam ca beneficiarii vor avea o viata aproape de normal.

Complexul de Servicii Comunitare nr. 9 Buzău a fost infiintat, in cadrul mai multor proiecte:

1.) „Casă nouă, în drumul spre acasă”, cod smis 120132 (POR 8.1/8.3/grup vulnerabil “copii”)

Obiectivul general al proiectului : Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor sociale oferite de către D.G.A.S.P.C. Buzău, prin  închiderea centrului clasic de plasament “Centrul rezidenţial pentru copilul cu handicap nr.9 Buzău” (C.R.C.H. nr. 9 Buzău) şi identificarea celor mai bune alternative, care să permită asigurarea bunastratii, dezvoltarea deplină şi armonioasă a benficiarilor de măsură de protecţie.

Obiectivele specifice ale proiectului:

a.) dezvoltarea unor servicii de specialitate, adresate copiilor beneficiari de măsură de protecţie în cadrul fostului Centrului rezidenţial pentru copilul cu handicap nr. 9 Buzău, prin crearea a 2 case duplex tip familial, cu o capacitate totală de 48 copii (4×12 beneficiari), structuri care să poată oferi servicii de calitate adaptate nevoilor acestora;

b.) înfiinţarea unui Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi, cu o capacitate de 90 beneficiari, prin reabilitarea / modernizarea unui imobil aflat în administrarea D.G.A.S.P.C. Buzău;

Grupul ţintă al proiectului este constituit din următoarele categorii de beneficiari:

Beneficiari direcţi: 48 copii cu dizabilităţi care vor beneficia de rezidenţă în cadrul a 2 case duplex tip familial; 90 copii cu dizabilităţi care vor beneficia de servicii în cadrul Centrului de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi, copii în familie.

Valoarea totală a Contractului de finanțare 4528484,29 lei, din care contribuția proprie 90569,68 lei, reprezentând 2% din bugetul eligibil.

Contractul de finanţare a fost semnat la 26.03.2019, dată de la care proiectul se află în implementare până la 28.02.2023.

2.) „Servicii sociale pentru un viitor mai bun”, cod smis 129087 (POCU/AP4)

Obiectivul general al proiectului: Asigurarea tranziţiei de la servicii de îngrijire instituţionalizate către servicii la nivelul comunităţii.

 Obiectivele specifice ale proiectului

  1. dezvoltarea unui serviciu social de tip rezidenţial în cadrul a 4 case de tip familial pentru 48 copii/ tineri, fostibeneficiari de măsură de protecţie în cadrul CRCH nr. 9 Buzău;
  2. dezvoltarea unui serviciu social de îngrijire de zi în comunitate organizat ca şi centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi, cu o capacitate de 90 de beneficiari;
  3. dezvoltarea reţelei de asistenţi maternali profesionişti prin recrutarea, evaluarea şi atestarea a 10 persoane interesate de această profesie (din care, 5 din mediul rural).

Grup țintă

Proiectul se adresează unui grup ţintă format din 110 persoane din care: 48 copii/ tineri instituţionalizaţi în cadrul centrului CRCH nr. 9 Buzău, prin tranziţia către 4 case de tip familial, serviciu rezidenţial care oferă îngrijire de tip familial; 42 copii expuşi riscului de separare de familie şi cei 48 de beneficiari ai caselor de tip familial ce vor beneficia de servicii de recuperare/ reabilitare în cadrul unui centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi; 10 copii instituţionalizaţi în cadrul CRCH nr. 9 Buzău ce vor beneficia de măsură de protecţie la asistent maternal profesionist; 10 asistenţi maternali profesionişti.

Valoarea totală a Contractului de finanțare este 5.301.608,93 lei, din care contribuţie proprie 106.032.18 lei reprezentând 2% din valoarea eligibilă.

Contractul de finanţare a fost semnat la 16.06.2020, dată de la care proiectul se află în implementare, până la data de 31.12.2023.

 Situația actuală

Începând cu 01.10.2022, prin Hotararea C.J. Buzău nr. 69/2022 C.R.C.H. nr. 9 Buzău şi-a încetat activitatea şi a fost înfiinţat Complexul de servicii comunitare nr. 9 Buzău ce are în structură 4 case de tip familial cu denumirile:

„PIATRA SOARELUI”

„PIATRA LUNII”

„OCHI DE TIGRU”

„OCHI DE ȘOIM” și un Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități „ONIX”.

Serviciile noi au primit licente de functionare provizorie, in data de 10.10.2022, astfel: Licenta de functionare provizorie nr. 1792 („Ochi de tigru”), Licenta de functionare provizorie nr. 1791 („Ochi de soim”), Licenta de functionare provizorie nr. 1794 („Piatra Lunii”), Licenta de functionare provizorie nr 1793 („Piatra soarelui”) si Licenta de functionare provizorie nr.1790 („Onix”).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings