CE SPUNE BIBLIA DESPRE … IiSUS

Patru adevăruri pe care nu le-am fi știut dacă Iisus nu S-ar fi întrupatNasterea-Domnului-07

INTRODUCERE:,,Și tu,Betleeme Efrata,măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda,totuș din tine Îmi va ieși Cel ce va stăpâni peste Israel,și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi,până în zilele veșniciei”.Mica 5,2.

La două milenii după ce Iisus Christos S-a născut pe acest pământ, în acelaşi timp şi în egală măsură om şi Dumnezeu, a ne întreba cum ar fi arătat istoria omenirii dacă lucrurile nu s-ar fi întâmplat aşa pare un scenariu de neimaginat. Dar un scriitor creştin şi-a pus întrebarea şi a reuşit să evidenţieze patru aspecte care ar fi rămas necunoscute pentru oameni dacă Iisus nu ar fi venit pe Pământ.

Tyler Kenney argumentează că, în lipsa lui Christos întrupat, oamenii nu ar fi cunoscut cel puţin patru adevăruri fundamentale. În primul rand, oamenii nu ar fi cunoscut pe deplin credincioşia lui Dumnezeu faţă de o promisiune pe care a făcut-o chiar imediat după căderea în păcat, mai exact în geneza 3,15: „Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.” Întruparea lui Iisus Christos este sămânţa femeii şi Cel care a venit să îl zdrobească pe autorul răului din această lume, Satana.

În al doilea rând, oamenii nu ar fi cunoscut plinătatea dragostei lui Dumnezeu, care poate fi rezumată în două versete cheie. Primul se găseşte în Ioan 15,13: „Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi”. Cu alte cuvinte, Iisus Şi-a demonstrat prietenia autentică şi iubirea prin însăşi jertfa pe cruce. Al doilea se găseşte în Epistola lui Pavel către Romani 5,8: „Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.”

În al treilea rând, oamenii nu ar fi cunoscut adâncimea umilinţei şi compasiunii lui Dumnezeu faţă de om, aşa cum sunt acestea explicate în Epistola lui Pavel către Evrei 2, 17: „Prin urmare, (Iisus) a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului.”

Mai exact, Iisus a devenit ca noi în toate privinţele. Şi în slăbiciune, şi în vulnerabilitatea faţă de ispite, şi în suferinţă. Şi toate acestea le-a făcut pentru a putea să fie cel mai bun avocat posibil, întrucât cunoaşte personal toate luptele noastre.

În al patrulea rând, oamenii nu ar fi ştiut nimic despre jertfa Sa pe cruce s-au despre învierea Sa, dar nici nu ar fi cunoscut binecuvântările care au venit prin aceste două evenimente majore. Fără ele nu ar fi existat speranţă sau mântuire pentru omul păcătos, aşa cum explică apostolul Pavel în epistola sa către Romani 5,10: „Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui.”

Deaceea măcar acum când ne apropiem de sfârșitul anului să ne gândim mai mult la faptul că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume pentru a ne mântui din păcat și asfel să devenim neprihăniți prin jertfa Sa, AMIN!

Pagină realizată de Ionel Turturică

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings