Candidaţii de la bacalaureat puşi din nou în încurcătura

Absolvenţii de liceu au susţinut luni prima probă scrisă din sesiunea a doua a examenului de bacalaureat, la Limba şi literatura foto bacromână.

Analiza unui fragment din nuvela “Budulea Taichii” a lui Ioan Slavici, scrierea unui text argumentativ despre importanţa comunicării pentru succesul muncii în echipă şi redactarea unui eseu dintr-o comedie studiată au fost subiectele la Limba română din sesiunea a doua a examenului de bacalaureat.

Candidaţii au avut de rezolvat varianta de subiecte cu numărul opt la proba scrisă la Limba şi literatura română susţinută luni. La primul subiect, pe un fragment din nuvela “Budulea Taichii” a lui Ioan Slavici, candidaţii au avut mai multe cerinţe vizând cunoştinţe de vocabular, limbă română şi gramatică.

La prima cerinţă s-a cerut câte un sinonom potrivit pentru sensul din text al cuvintelor “ştiam” şi “uimirea”. Elevii au mai avut de argumentat explicarea rolului cratimei în secvenţa “dar se-nţelege”. De asemenea, la punctul trei, candidaţii trebuiau sa facă un enunţ în care să folosească o locuţiune sau expresie care să conţină substantivul “nume”. La punctul patru, candidaţii trebuia menţionat tipul de perspectivă narativă din textul dat şi apoi să precizeze două motive literare identice din acelaşi fragment.

În plus, elevii au avut de selectat două secvenţe din text care fixează dimensiunea temporală, apoi să prezinte rolul verbelor la timpul imperfect, să ilustreze cu exemple două trăsături ale genului epic şi să comenteze în 60-100 de cuvinte, respectiv 6 sau 10 rânduri, o secvenţă din textul: “De-mi părea bine? Dar se-nţelege că-mi părea bine. Când mi-l aduc aminte pe dânsul, mi se desfăşoară înaintea ochilor întreaga lume a tinereţelor, cu toate farmecele ei, acuma perdute pentru totdeauna; şi niciunul dintre noi toţi, care împreună am trecut prin acea lume, nu poate să se gândească la tinereţele sale fără ca să-i treacă, aşezat, retras şi întotdeauna înţelept, Budulea Taichii de dinaintea ochilor, pentru că Budulea nu era numai al Taichii, ci şi al nostru al tuturora”.

La al doilea subiect la Limba şi literatura română, cerinţa a fost scrierea unui text de tip argumentativ de 150-300 de cuvinte, respectiv 15-30 de rânduri, despre importanţa comunicării pentru succesul muncii în echipă.

Subiectul al treilea a vizat redactarea unui eseu de 600-900 de cuvinte, respectiv două – trei pagini în care trebuia prezentată relaţia dintre două personaje dintr-o comedie studiată.
Pentru fiecare subiect rezolvat corect candidaţii primesc câte 30 de puncte, 10 puncte fiind acordate din oficiu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings