Beneficiari privați ai PNDR pot derula achizițiile on-line

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a modificat metodologia specifică achizițiilor pentru beneficiarii privați ai fondurilor europene acordate pentru agricultură şi dezvoltarea mediului rural prin adaptarea manualului de procedură pentru achiziții la fluxul derulării şi avizării on-line a procedurilor de achiziții.

 

Portalul pe care se vor derula achiziţiile on-line este pagina de internet a Agenţiei şi poate fi accesat la următoarea adresa AFIR: http://www.afir.info.

 

Acest demers a fost realizat de către AFIR pentru a simplifica implementarea proiectelor de investiții ale beneficiarilor Programului Național de Dezvoltare Rurală. Considerăm că este o etapă deosebit de importantă privind simplificarea şi transparentizarea procesului de achiziții, fiind în acelaşi timp unul dintre angajamentele importante asumate de AFIR în relaţia cu Comisia Europeană şi cu beneficiarii Programului. Acest demers reprezintă o premieră în procesul de implementare a fondurilor europene acordate pentru agricultură.” a declarat David Eugen POPESCU, Directorul General al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.

 

Procedura on-line este aplicabilă pentru toate achiziţiile demarate începând cu această săptămână, indiferent de versiunea de contract de finanţare.

Astfel, beneficiarii vor putea demara procedura de achiziții on-line. Ulterior, pe parcursul derulării procedurii, contractul se va actualiza prin acte adiționale. Acestea pot fi încheiate, după caz, exclusiv ca urmare a modificărilor survenite în urma derulării procesului de achiziţii on-line sau pot cuprinde şi alte modificări ale proiectului. Actele adiţionale se vor încheia până la momentul avizării finale a achiziţiilor, conform noii proceduri.

Această abordare evită apariţia întârzierilor în derularea contractelor de finanţare.

Procedura de achiziții stabilește modul derulării şi verificării contractelor de achiziții de servicii, bunuri cu sau fără montaj și de execuție lucrări (construcții, montaj) în cadrul proiectelor finanțate prin PNDR pentru beneficiarii privați.

 

În vederea derulării on-line a procedurilor de achiziții, beneficiarii privați au obligația autentificării pe pagina oficială a AFIR, în partea superioară a paginii, destinată depunerii on-line.

Astfel, beneficiarul privat va publica pe site-ul AFIR invitația de participare și dosarul cererii de oferte în format electronic. De asemenea, ofertanţii vor parcurge procedura de înregistrare pe pagina de internet a Agenţiei şi, ulterior, vor depune on-line ofertele pentru respectiva procedură de achiziţie.

Ca o măsură suplimentară de simplificare, numărul minim al ofertelor conforme primite s-a redus la două, de la minimum trei cât era stabilit prin procedura anterioară.

Verificarea și avizarea dosarului de achiziții se va face on-line la nivelul OJFIR și CRFIR, prin intermediul departamentelor de specialitate.

Ulterior, pe site-ul www.afir.info se publică rezultatul procedurii de achiziţie (inclusiv notificările pentru ofertanții câștigători și necâștigători) și se va respecta termenul legal pentru depunerea unor eventuale contestații.

După expirarea acestui termen, beneficiarul va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător și va putea publica pe site soluţionarea contestaţiilor.

Întreaga procedură se va derula on-line, conform prevederilor procedurale și instrucțiunilor de utilizare de pe site-ul Agenţiei (tutoriale), valabile atât pentru beneficiarii privaţi ai Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) cât și pentru ofertanți.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings